SKEUAAN POJAT by Claude Houde

”Myös muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä, sanoen: ’Minä vannotan teitä sen Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa’. Ja niiden joukossa, jotka näin tekivät, oli myös erään juutalaisen ylipapin, Skeuaan, seitsemän poikaa; mutta paha henki vastasi heille sanoen: ’Jeesuksen minä tunnen, ja Paavalin minä tiedän, mutta keitä te olette?’ Ja se mies, jossa paha henki oli, karkasi heidän kimppuunsa, voitti heidät toisen toisensa perästä ja runteli heitä, niin että he alastomina ja haavoitettuina pakenivat siitä huoneesta.

Ja tämän saivat tietää kaikki Efeson asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset; ja heidät kaikki valtasi pelko, ja Herran Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti”(Ap.t.19:13- 19).

Mikä kertomus! Näemme siinä kirkkaasti monien tuhansien seurakuntien, työntekijöiden ja uskovien kuvan tänä päivänä. Huomaa muutama luonteenomainen piirre Skeuaan pojissa. Heillä oli uskonnollinen tausta, toisen sukupolven perinteet, joissa oli opittu rituaali ja uskonnollisuus. Heillä oli asema ja maine Jumalan huoneessa, sillä he olivat ylimmäisen papin poikia. He tunsivat Raamatun kirjoitukset ja olivat oppineet hyvin hengellisen sodankäynnin kielenkäytön.

He olivat kuitenkin surkeita papukaijoja, jotka toistivat sanoja, painotuksia ja rukouskaavoja eikä heillä ollut mitään todellista yhteyttä ja suhdetta Jumalaan. He hallitsivat kyllä oikeat termit, mutta eivät voittaneet, heillä ei ollut todellista yliluonnollista arvovaltaa. He osasivat näyttää oikeilta, mutta ei heillä ollut voimaa, ei Jumalan antamaa kykyä vapauttaa. He olivat valaistuja mutta kalpeita matkijoita. He halusivat ajaa ulos riivaajia, muttei heillä ollut suhdetta Jumalaan missään salaisessa rukouskammiossa. Tulos oli pelottava ja vaarallinen.

Janoatko voitelua vapauttamiseen, arvovaltaan ja voittoon? Palaako sinussa halu vaeltaa uskossa, joka ”antaa elämän kuolleille”? Rukoile minun kanssani: ”Herra lisää minulle uskoa”. Jos seisot vihollista vastassa uskossa, joka sanoo: ”Ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista"(Matt.19:26), niin sinulla ei ole mitään rajaa vapauttavaan voimaan, suojan ja vahvuuteen.

__________

Claude Houde, johtava pastori Eglise Nouvelle Vie (Uuden Elämän Seurakunnassa) Montrealissa, Canadassa on usein puhujana Expect Church Leadership-konferensseissa, joita World Challenge vetää kaikkialla maailmassa. Hänen johdossaan Eeden Elämän Seurakunta on kasvanut kourallisesta ihmisiä enempään kuin 3 500 seurakuntalaiseen siinä osassa Canadaa, jossa on vähän protestanttisia seurakuntia.