HÄN VÄLITTÄÄ SINUSTA

Herra sanoo niin rikkaalle kuin köyhällekin: Älä huolehdi maallisesta omaisuudestasi. Anna minulle laatuaikaa ja luota Minuun. Minä huolehdin kaikista tulevista tarpeistasi ja varustan sinut kaikella olennaisella.”
Tämä läksy pitäisi jokaisen uskovan oppia ja harjoitella.
Tällä hetkellä maailman tapahtumat etenevät niin nopeasti, ettei kukaan pysy mukana. Väkivaltaa on kaikkialla ympärillämme ja moraaliset rajat on murrettu. Nykyisten tapahtumien seuraukset ovat liian syviä ja moninaisia edes kuvitella.
VALOA PIMEÄSSÄ
Uskomme on ankkuroitu seuraavaan: Meidän Taivaallinen Isämme tuntee meidät. Hän tietää tarkalleen, mitä ja milloin tarvitsemme jotakin. Juuri se, että Hän tietää todistaa meidän olevan Hänen varjeluksessaan. Hän iloitsee meistä. ja me voimme ryömiä Hänen syliinsä, turvaan ja suojaan.
Daniel sanoi Herralle:
”Hän paljastaa syvät ja salatut asiat, hän tietää, mitä pimeydessä on, ja valkeus asuu hänen tykönänsä”(Dan.2:22).
Jumala tietää pimeät päivät edessämme ja Hän tietää, ettei tämä pimeys voi peittää Hänen kasvojaan meiltä.
LUOTA HÄNEN SUUREEN RAKKAUTEENSA
Voimme tosiaan löytää selvän polun vaikeiden aikojen läpi vain luottamalla Herraan. Hän kutsuu meidän tänään luottamaan ´Hänen uskollisuuteensa yksinkertaisesti ja lapsellisesti.
Pitäkäämme katseemme Jeesuksessa! Luottakaamme Hänen suureen rakkauteensa ja huolenpitoonsa. ”Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen"(1 Piet.5:7).