ARMO, RAUHA JA LLO

”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö”(Joh.14:27).
Ristillä armo ja rauha olivat Jeesuksen Kristuksen päämääränä. Historian kuluessa aina, kun Jumalan lapsi on täysin luottanut Kristuksen veren parantavaan ja puhdistavaan voimaan, on luvattu rauhaa. Se on Kristuksen oma rauha, juuri se, joka hallitsee paratiisissa.
Apostoli Paavalin tästä teemasta lausumat sanat ovat tarkoitetut auttamaan jokaista uskovaa ottamaan tämän totuuden omaan vaellukseensa:
Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset”(Kol.3:15, kirjoittajan kursivoima).
Rakas pyhä, tämä on toivomme taisteluissamme: Antakaa rauhan vallita sydämiämme, niin että lepäätte Jumalan lupauksissa.  ”Mutta itse rauhan Herra antakoon teille rauhan, aina ja kaikella tavalla. Herra olkoon kaikkien teidän kanssanne”(2 Tess.3:16).
Olkoon Paavalin seuraava rukous meidän rukouksemme, myös epävarmuuden aikoina:
“Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta”(Room.15:13).
Kiitä Jumalaa Hänen ilostaan ja rauhastaan!