TOIVON MAJAKKA

Vaikeina aikoina uskomme saa lisää vahvistusta “ hyvän todistuksen” tähden.
 “Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen”(Hebr.11:2).  Kreikankielen sana “saivat” tässä merkitsee “antaa todistus”. Meidän esi-isillämme Herrassa oli vakaa, ankkuroitu usko. Heidän horjumattomassa uskossaan oli todistus maailmalle Jumalan uskollisuudesta vaikeiden aikojen keskellä.
Mieti, mitä kaikkea esi-isämme kestivät: tulvia, pilkkaa, kahleita, vankeutta, tulta, kidutusta, sotaa, leijonien luolaa. Kaiken sen kautta heidän luottamuksensa Herraan ei koskaan horjunut. Miksi? Siksi, että heillä oli sisäinen todistus siitä, että Jumala iloitsi heistä. Meidän esi-isämme tiesivät, että Jumala hymyili heille sanoen: ”Hyvä on! Olet uskonut ja luottanut Minuun”.
”Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät” (Hebr.11:6). Kun pidämme uskomme tilan vakaana kovinakin aikoina, saamme saman vahvistuksen Pyhältä Hengeltä: ”Hyvin tehty! Sinä olet Jumalan rakastama todistaja!”
Kun lepäät Hänessä myrskyjen läpi, pitäen uskontilasi, saat ”hyvän todistuksen”. Sinä palvelet toivon majakkana ympärilläsi oleville. Ne, jotka katsovat sinun elämääsi, kotona, työpaikalla, korttelissasi, oppivat, että myös heidän on mahdollista saada toivo. Kun he katselevat sinua kriisisi aikoina, he tajuavat: ”Tässä seisoo joku, joka ei ole kadottanut uskoaan Jumalaan. Hänellä ei ole mitään pelkoa. Mikä antaa hänelle luottamuksen läpi sellaisen vaikeuden?”
Meidän Jumalamme varustaa meidät kaikella tarpeellisella pitämään uskomme, jopa kauheuksien lisääntyessä. Meille on annettu Pyhän Hengen todistus. Hän asuu meissä, ja Jumalan täysin ilmaistu Sana on Raamatussa. Nämä pitävät meitä yllä, niiden kautta saamme hyvän todistuksen silloinkin, kun maailma huojuu.