JUMALAN KÄSITTÄMÄTÖN ARMO

Golgatan tapahtumapaikka ei tuntunut voiton paikalta. Sinä päivänä kuitenkin oli tekeillä jotakin, jota Saatana ei tiennyt. Sitä hän ei ymmärrä koskaan meidän siunatusta Vapahtajastamme. Puhun nyt Jumalan käsittämättömästä armosta Kristuksessa!
Tapahtuu jotakin uskomatonta, kun ihmisen ottaa vastaan Jeesuksen Herrakseen. Kun hän hylkää maailman ja seuraa Häntä, hänet sidotaan iäksi Herraan särkymättömällä rakkauden siteellä. Mieti, miten Paavali kuvaa tätä syvää, armoa, jota ei ole mahdollista tuntea:
”Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? …Ei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme” (Room.8:35, 38 – 39). 
Huolimatta opetuslapsien häpeällisestä epäonnistumisesta Jumalan armo toimi täysin heidän kauttaan Pyhässä Hengessä. Se armo määritteli heidän voittonsa ristin pimeän päivän jälkeen. Uskon siemen oli kylvetty Jeesuksen seuraajiin, ja heidän talonsa oli rakennettu kalliolle. Heidän talojaan, tietenkin, järisyttivät Saatanan lähettämät seiniä jyskyttävät myrskyt, ja mahtavat aallot paiskautuivat perustuksia vasten. Kun myrsky oli ohitse, kävi ilmi, että nuo talot olivat kestäneet koetuksen.