JUMALAN HENGELLISET SOTILAAT

Kaikkina aikoina Jumala on asettanut eturintamaan esirukoilijoita taistelemaan Saatanan valtoja ja voimia vastaan. Tänään näitä hengellisiä sotilaita löytyy jokaisesta kansasta, ja heitä kutsutaan syystäkin ”rukoustaistelijoiksi”. Monet, jotka kirjoittavat meille, kuvaavat elämässään käytävää kovaa hengellistä sotaa.
Eräs 91-vuotias esirukoilija kirjoitti näin: ”Minä tunnen itseni uupuneeksi palveltuani Herraa niin pitkään, kun kaikki tulee minua vastaan. Olen ruumiiltani heikko kärsimysten vuosien jälkeen, mutta silti minua huolettavat kaikki nämä asiat ja toisten taistelut … Siitä asti kun olin neljävuotias, olen rakastanut toisia ja rukoillut heidän puolestaan. Kaikki nämä vuodet olen ollut esirukoilijana.  Anastan takaisin ne alueet, joita Saatana yrittää ryöstää minulta, etten rukoilisi Hengessä, ja niin saan uutta voimaa.”
Koko ihmiselämän ajan tämä pyhä on ottanut todesta ja vakavasti Juudaan kehotuksen: ”Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa”(Juud.1:20- 21). Tämä sanoma on selkeä hengellisille taistelijoille: ”Rakentakaa itseänne uskossa. Pysyttäkää itsenne Jumalan rakkaudessa.” Huomaa, että Juudas muotoilee sanansa kehotuksella rukoukseen Pyhässä Hengessä.
On mahdotonta rakentaa itseään uskossa inhimillisellä voimalla tai kyvyllä. Ilman Pyhää Henkeä emme pysty pitämään itseämme tietoisina ja varmoina Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan. Emme me pärjää pimeyden voimille! Emme pysty edes ottamaan suojaksemme uskon kilpeä, jolla voisimme sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, jos panemme vain mielemme tekemään niin. Me tarvitsemme Jumalan Henkeä vahvistamaan meitä kaikessa.