ME USKOMME!

Oli ilta juuri ennen Kristuksen ristiinnaulitsemista. Jeesus kokosi opetuslapsensa yläsaliin  ja valmisti heitä lähdöstään maan päältä. Kun he olivat aterioineet yhdessä, Herra otti pyyhkeen ja alkoi pestä heidän jalkojaan.
Sinä iltana Jeesus kertoi noille hartaille seuraajilleen, että hänet ”korotettaisiin maasta” (eli ristiinnaulittaisiin) pahojen miesten toimesta. Kun Hän kertoi tämän heille, Hän etukäteen varoitti heitä tulevasta.
Jeesus lopetti puheensa sanoen: ”Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö" (Joh.16:28).
Tähän opetuslapset vastasivat: "Katso, nyt sinä puhut avonaisesti etkä käytä mitään kuvausta. Nyt me tiedämme, että sinä tiedät kaikki, … sen tähden me uskomme sinun Jumalan tyköä lähteneen" (Joh.16:29 - 30). 
Opetuslapset antoivat siis Jeesuksen ymmärtää, että käsittivät selvästi, mitä Hän oli sanonut heille. Vieläkin tärkeämpää on huomata heidän sanansa viimeisessä jakeessa: ”Nyt me tiedämme … Sen tähden me uskomme”.
Näytti, kuin suuri usko olisi saanut valtaansa heidän sielunsa. Nämä miehet julistivat Jeesukselle:
”Nyt me ymmärrämme, Jeesus! Nyt me tiedämme. Nyt me uskomme.”