JUMALAN RAKKAUTEEN LUOTTAMINEN

Pyhä Henki on johtanut minut rukoilemaan Jumalan rakkauden syvempää ymmärtämistä. Kun olin lukenut 1 Joh.4:16, käsitin, kuinka vähän tiedän elämästä ja vaelluksesta Jumalan rakkaudessa. ”Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä”.

Useimmat uskovat tietävät uskonopin Jumalan rakkaudesta heitä kohtaan. He ovat oppineet Raamatusta ja ovat kuulleet julistusta siitä. Silti heidän ymmärryksensä on helposti erään lastenlaulun rajoissa: ”Jeesus meitä rakastaa, Raamattu sen ilmoittaa.”

Uskon, että Jumala rakastaa meitä, maailmaa ja kadotettuja, mutta uskoni on kovin käsitteellistä. Eivät monetkaan uskovat pysty sanomaan vakuuttavasti: ”Kyllä, tiedän Jeesuksen rakastavan minua, koska ymmärrän, mitä hänen rakkautensa merkitsee. Se on päivittäisen vaellukseni perusta!”

Uskovien päivittäinen vaellus ei ole uskomista rakkauden Jumalaan. Sen sijaan eletään syyllisyyden, pelon ja tuomion pilven alla. Jumala ei pelastanut sinua elämään tuomion alla. Jeesus sanoi: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään” (Joh. 5:24).

”Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen”(Room. 8:1, 4). Kaikki syyllisyys ja tuomio ovat selvästi peräisin paholaiselta. Yksi sanan tuomio merkityksistä on ”viha”. Se ilmaisee, että et joudu hänen tuomionsa alle, vaan olet tuomiopäivänä vapaa hänen vihastaan. Toisaalta sana tuomio on myös ”tunne siitä, ettei koskaan täytä mittaa.” Raamattu opettaa meille, ettei uskovan pidä koskaan tuntea niin!

”Hän antaisi Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä”(Ef.3:17-19).

Juurtuneina ja perustuneina tarkoittaa tässä ”rakentaa allesi syvä ja vakaa ymmärrys ja tieto siitä, että Jumala rakastaa sinua.” Toisin sanoen tieto Jumalan rakkaudesta sinua kohtaan on se perustava totuus, jonka päälle kaikkien muiden totuuksien täytyy rakentua!
Jumala rakastaa sinua!