KRISTUKSEN KASVOJEN KATSELEMINEN

Paavali puhuu julistustyöstä, joka ei vaadi erityisiä lahjoja tai taitoja. Paremminkin sitä voi tehdä kuka hyvänsä uudestisyntynyt. Tämä on jokaisen uskovan ensimmäinen tehtävä, eikä mikään palvelutyö miellytä Jumalaa, jollei sitä synnytä tämä kutsumus.

Puhun palvelutyöstä, jossa katsotaan Kristuksen kasvoihin. Paavali sanoo: ”Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta”(2 Kor. 3:18).

Mitä tarkoittaa katsella Herran kirkkautta? Paavali puhuu tässä hartaasta, keskittyneestä ylistyksestä, ajasta, joka annetaan Jumalalle vain hänen katselemisekseen. Apostoli sitten lisää äkkiä: ”Sen tähden, kun meillä on tämä virka ”(2 Kor. 4:1). Paavali selventää, että Kristuksen kasvojen katseleminen on palvelutehtävä, johon meidän on antauduttava.

Kreikankielen katselemista tarkoittava sana yllä olevassa jakeessa on hyvin vahva ilmaisu. Se ei viittaa vain ”katseen kiinnittämiseen”. Se merkitsee päätöstä: ”Minä en liiku pois tältä paikalta. Ennen kuin teen mitään muuta, ennen kuin yritän suorittaa yhtään asiaan, minun pitää päästä Jumalan läsnäoloon.”

Monet uskovat tulkitsevat väärin sanan ”kuvastimesta”. He ajattelevat peiliä, josta Jeesuksen kasvot heijastuvat takaisin. Sitä ei Paavali tässä kuitenkaan tarkoita. Hän puhuu hyvin tarkkaan keskitetystä katseesta, ikään kuin tosissaan lasin läpi tarkkaamisest yrittäen nähdä selvemmin. Meidän tulee ”kiinnittää katseemme” sillä tavoin, päättäen nähdä Jumalan kirkkauden Kristuksen kasvoissa. Meidän pitää sulkeutua kaikkein pyhimpään päämääränämme katsoa niin tarkkaan, ja olla yhteydessä niin hartaana, että me muutumme.

Mitä tapahtuu, kun uskova katselee Kristuksen kasvoja? Paavali kirjoittaa: ”Mutta me kaikki … muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki”(2 Kor.3:18).

Kreikan sana muuttua tässä merkitsee ”muuttua toiseksi, toisen muotoiseksi tai toisennäköiseksi.

Jokainen, joka usein kiinnittää katseensa tarkkaavasti Kristukseen, muuttuu toiseksi. Se tapahtuu siinä. Hän muuttuu siis jatkuvasti Jeesuksen kaltaiseksi ja luonteiseksi.