TODELLISEN JEESUKSEN TUNTEMINEN by Gary Wilkerson

Uskon, ettei seurakunnalle ja maailmalle ole koskaan aiemmin ollut yhtä tärkeää tuntea todellinen Jeesus, kuin juuri nyt. ”Todellisella Jeesuksella” tarkoitan ainoaa lähdettä, joka voisi tyydyttää ihmisen tarpeet ja ikävöinnin, niin rakastetuksi ja hyväksytyksi tulemisen ikävä; arvokkaan, tarkoituksellisen elämän toivo.

Näitä asioita ei löydy maailmasta. Kulttuurimme on täysin keskittynyt Idols -tyyppisiin maineen ihanteisiin. Se kertoo siitä, että meitä tyydyttää riittävästi raha tai hyvä ulkonäkö tai suosio. Jumalaa rakastavina me tiedämme, että meidän syvin halumme olla vain Kristuksen tyydyttämä.

Silti tämänkin tietäen, me seurakunnassa usein yritämme pienentää Jeesuksen oman kuvamme kaltaisuuteen. Useat meistä haluavat Jeesuksen, joka sopii meille: oikeisto-republikaani - Jeesuksen tai liberaalidemokraattisen Jeesuksen. On Musta Jeesus, ruskea Jeesus, valkoinen Jeesus (jota minä nimitän Holiday Inn - Jeesukseksi, jolla on ”föönätty” tukka, vaaleat hiukset ja joka näyttää leijuvan ilmassa).

Kun puhun ”todellisesta Jeesuksesta”, tarkoitan sitä ainoaa, joka tyydyttää jokaisen ihmisen nälän ja janon. Häntä ei voi pienentää joksikin rajoittuneeksi malliksi, koska Raamattu sanoo, että voimme tuntea Kristuksen ainoastaan Hänen täyteydessään. Siihen tarvitaan koko Jumalan ohjaus, koko raamatullinen kuva, jotta voisimme ottaa vastaan, tuntea ja palvella uskollisesti Jeesusta. ”Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle”(Joh.1:16).

Lyhyesti sanottuna, voimme vaeltaa Kristuksen armossa vain, jos tunnemme Hänet täysin. Kaikki muu on uskon vaelluksen pienentämistä.

Johannes sanoo myös: ”Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan” (Joh.1:11). Tässä puhutaan siitä, että juutalaiset hylkäsivät Hänet, mutta kuinka paljon me jätämme Hänet huomiotta tänään? Korostammeko joitakin Hänen opetuksistaan toisten kustannuksella, koska jälkimmäiset ovat meistä epämukavia? Missä määrin emme olekaan ottaneet Häntä vastaan Hänen täyteydessään?