HÄN ON YLISTYKSEMME ARVOINEN - Gary Wilkerson

Teologit usein käyttävät sanaa “synnitön” kuvaamaan Jeesusta.  Olla ”syntinen” tarkoittaa, että epäonnistuu, on syyllinen, taistelee, tuo esiin idean, joka on sellainen, joka ärsyttää sinua. Inhimillisessä luonnossaankin Jeesuksen jumalallinen luonto kävi kaiken sen yli. Hänen silmissään ei ollut himoa eikä sydämessään ylpeyttä. Se on itsessään kunniakasta. Jo Hänen inhimillinen luontonsa pysyi hallitsevana, yhtenä Jumalan kanssa (Matt.18:18; Kol.2:10).
Mieti nyt näitä kauniita laatusanoja: Hän on täysin vanhurskas(Joh.8:46) ja täynnä oikeudenmukaisuutta(Joh.8:16).  Hän on sekä vanhurskas että vanhurskauttaja (Room.3:26). Toisin sanoen, Hänellä on kyky pysyä vanhurskaana samalla, kun vanhurskauttaa meidät omista epävanhurskaista teoistamme.
Hän on iankaikkinen, on olemassa ikuisesti(1 Tim.1:17). Hän on arvollinen saamaan meidän ylistyksemme ikuisesti. Hän on rakkaus (Joh.13:34) – aivan käsittämätön rakkaus! Hän on kaikkivoipa – kaikkivaltias, jolta ei puutu voimaa. Hänen käsiään eivät sido sen paremmin paholainen kuin meidän vapaa tahtommekaan. Hänellä on kaikki valta kaikissa tilanteissa ja milloin hyvänsä. Hän on kaikkialla läsnä oleva – kaikkialla samaan aikaan. Hän on kaikkitietävä, tietää kaikki alusta loppuun, ennen kuin loppu edes häämöttää.
Kaikki tämä häviää nykyään avoimeksi teologiaksi nimitetyn väärän opin edessä. Tämä oppi sisältää ajatuksen, että Jumala tekee yhden historiassa ja me teemme toisen.  Hän reagoi meidän tekemiseemme ja korjaa sitä. Ei, ikinä! Kun Jeesus ristiinnaulittiin, Jumala ei katsonut passiivisena sivusta ja sanonut: “Voi, Minun pitäisi tehdä jotakin sovittaakseni tuon”. Hänellä on mielessä Karitsan uhraaminen jo paljon ennen luomista. Hänellä on kaikki auktoriteetti, ja hän hallitsee täydellisellä ymmärryksellä.  Hän on siis kaunis – kaikkien kansojen haluama!
Saatat ajatella, että olet oppinut jotakin Jeesuksesta, esimerkiksi Hänen toisen tulemisensa ja lopun ajan teologian. Itse asiassa, saatat tuntea nämä teemat läpikotaisin, ennen tuhatvuotista valtakuntaa ja ahdistuksen ajan jälkeen, ja se on hyvä. Et kuitenkaan koskaan ymmärrä täysin Jeesuksen kauneutta – Hänen oikeudenmukaisuuttaan, rakkauttaan, Hänen vanhurskauttaan, kaikkivaltiuttaan, Hänen ikuista olemustaan.