VOIMAMME LÄHDE

Hebrealaiskirjeen kirjoittaja ylistää niiden todistusta, jotka saivat voimansa uskollisen rukouksen kautta: ”Mutta muistakaa entisiä päiviä, jolloin te, valistetuiksi tultuanne, kestitte monet kärsimysten kilvoitukset, kun te toisaalta olitte häväistysten ja ahdistusten alaisina... Sillä vankien kanssa te olette kärsineet ja ilolla pitäneet hyvänänne omaisuutenne ryöstön”(Hebr.10:32 – 34).
Mieti sitä: Tässä kuvaillut ihmiset olivat menettäneet kotinsa, toimeentulonsa, kaiken. Kuitenkin he saattoivat todistaa pastorinsa Paavalin kanssa: ”Kaikista koetuksista huolimatta, joita kohtasimme, Herra oli meidän kanssamme. Hän tuli päivittäin antamaan meille kaiken voiman, jota tarvitsimme voittaaksemme.”
Rakas lukija, oletko nyt tullut siihen paikkaan? Uskon, että voit sanoa: ”Kaikesta huolimatta tiedän, että Jeesus varjelee minut kovin aikoina. Hän antaa minulle kaiken, mitä tarvitsen, koska Hän on voimani lähde”.
Paavali oppi tämän voiman salaisuuden omassa kääntymisessään. Sen jälkeen kun hän oli sokeutunut Damaskon tiellä, hän vietti kolme päivää rukoillen ja paastoten, päättäneenä kokea tämän Herran todellisen läsnäolon. Herran, joka oli ilmestynyt hänelle.
Juuri silloin Herra johdatti erään uskovan, nimeltä Ananias sanomaan hänelle: ”Sillä katso, hän rukoilee”(Ap.t.9:11). Raamattu sanoo seuraavaksi Paavalista: ”Mutta Saulus sai yhä enemmän voimaa ja saattoi Damaskossa asuvat juutalaiset ymmälle näyttäen toteen, että Jeesus on Kristus”(Ap.t.9:22).
Me näemme tämän totuuden selvästi Jeesuksen vertauksessa miehestä, joka pyysi leipää ystävältään sydänyönä. Miehellä ei ollut itsellään leipää, mutta hän tiesi, että ystävällä oli. Niinpä hän kolkutti ja koputti ovella, kunnes ystävä nousi vuoteesta, avasi oven ja antoi hänelle leipää.
Rakaslukija, se ystävä on Jeesus.  Hän tulee lähemmäksi kuin veli ja antaa meille kaiken, minkä tarvitsemme. Se ei tarkoita vain ruokaa, vaatetusta ja asuntoa (ks. Matt.6), vaan myös rohkaisua, voimaa ja rauhaa.