TOISENLAINEN “JEESUS”

Raamattu puhuu uudelleen ja uudelleen Jumalan pelosta: ”Pelkää Herraa ja karta pahaa” (San.3:7). ”Herran pelko on pahan vihaamista” (San.8:13). ”Laupeudella ja uskollisuudella rikos sovitetaan, ja Herran pelolla paha vältetään” (San.16:6).
Jos ei ole Jumalan pelkoa, ihmiset joutuvat keksimään mukavuuden evankeliumin.
Maailma on sekoittanut evankeliumin ”cocktailin”, jossa ei ole Jumalaa ja siksi ei taivasta eikä myöskään helvettiä. Ei ole elämää kuoleman jälkeen eikä mitään, missä joutuisi vastuuseen teoistaan.
Miten Jeesus sopii tähän mukavuusevankeliumiin? Hän on hyvin suuri osa sitä, mutta siinä on aivan toisenlainen Jeesus. Tämä ”toisenlainen Jeesus” esitetään inhimillisen rakkauden ytimenä, hyvin suvaitsevana ihmisenä tosiaankin. Hän hyväksyy kaikki uskonnot, samaa sukupuolta olevien avioliitot ja julistaa, että ei ole hyvää eikä pahaa. Tämä Jeesus ei tunne syntisiä. Niinpä syntiä ei mainita ollenkaan, ei edes epänormaalia käytöstä. Hänen sanomansa on, että sinun ei tarvitse muuttua, koska sinussa ei ole mitään vikaa. Tässä Jeesuksessa ei yksinkertaisesti ole mitään tuomiota eikä vihaa.
Paavali nimitti tätä ”toisenlaiseksi evankeliumiksi” (Gal.1:6). Hän varoitti, että ne, jotka saarnaavat sitä, ”tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin” (Gal.1:7).  Kuten saatat kuvitella, se on eksyttävä evankeliumi, joka vetoaa moniin. Ihmisjoukot, varsinkin nuoret joutuvat sen pauloihin. Se selittää, miksi kasvavat joukot uskovia hyväksyvät moraalittoman käyttäytymisen ja saman sukupuolen liitot. Jopa monet evankelikaaliset (herätyskristilliset) seurakunnat ottavat vastaan tämän eksyttävän evankeliumin. Kaikki tapahtuu juuri niin, kuin Paavali varoitti: ”Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen” (2 Tess.2:11).