PIDÄ LUJASTI KIINNI

”Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo: ’Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne, niin kuin teitte katkeroituksessa, kiusauksen päivänä erämaassa’ ” (Hebr.3:7-8).
”Pitäkäämme kiinni [uskon] tunnustuksesta” (Hebr.4:14).
On elintärkeätä pitää kiinni uskosta, koska epäusko on se synti, joka paaduttaa eniten. Israel paadutti sydämensä ”katkeroituksessa, kiusauksen päivänä erämaassa” (Hebr.3:8). Tämä tapahtui Israelin koetuksen aikana, kun tuliset koetukset tulivat heidän päälleen. Tuona vaikeana aikana Jumala lupaukset näyttivät pettävän heidät. Kun Herra ei näyttänyt enää vastaavan rukouksiin, he työlääntyivät Häneen.
Jotakin samankaltaista tapahtuu monille tämän sukupolven uskoville. Olen jutellut monien kanssa, jotka olivat aiemmin innokkaita, mutta ovat nyt paatuneet. He vaelsivat kerran uskollisesti Herran kanssa. He uskoivat Hänen Sanaansa, perustivat elämänsä Raamatun totuuden pohjalle ja olivat aivan liekeissä Herralle. Sitten tuli kriisi. He rukoilivat Jumalaa ahdistuksensa aikana, mutta eivät saaneet toivomaansa vastausta, toivomaansa aikaan. Vihassaan he syyttivät Jumalaa: ”Sinä olet hyljännyt minut”. Tänä päivänä ihmiset eivät halua kuulla puhumiani sanoja.
Toiset johtuivat jumalattomien ystävien pariin. Jumalan armo on vieläkin tarjolla heille, Hänen armonsa riittää, mutta heidän synnin parissa nauttimansa aika on paaduttanut heidät.
Jumala auttakoon meitä näinä epävarmoina aikoina ”ottamaan vaarin”, ettei meistä kukaan paadu sydämestään koetuksen hetkenä! Saatat ajatella, ettei sinun sydämesi voisi koskaan paatua. Vaikeat ajat ja koetukset tulevat takuulla kaikille, jotka seuraavat Jeesusta. Kukaan ei pääse siitä. Siksi: "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne" (Hebr.4:7).
Nyt on aika panna asiat järjestykseen Jumalan kanssa, koska nykyinen sukupolvi on kadottanut Herran pelon.