DAAVID NOUSI MASENNUKSESTA MUISTAESSAAN JUMALAN ANTEEKSIANTAVAN OLEMUKSEN

Itkettyään ja rukoiltuaan Herraa Daavid lopulta todistaa: ”Mutta sinun tykönäsi on anteeksiantamus, että sinua peljättäisiin(Ps.130:4). Pyhä Henki alkoi vuodattaa hänen sieluunsa muistoa Jumalan armosta. Yhtäkkiä Daavidille tuli mieleen kaikki, mitä hän oli oppinut Isän anteeksiantavasta ja laupiaasta olemuksesta. ”Mutta sinä olet anteeksiantava Jumala, armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja suuri armossa” (Neh.9:17).

Pian Daavid jo iloitsi muistellessaan: ”Sillä sinä, Herra, olet hyvä ja anteeksiantavainen, suuri armossa kaikille, jotka sinua avuksensa huutavat. (Ps.86:5). ”Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi…”( Ps.103:3). Tämä on uuden liiton perustavia lupauksia. Jeremia julistaa: ”Sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä”(Jer.31:34). Tähän Paavali vielä lisää Uudessa Testamentissa: ”… antaen meille anteeksi kaikki rikokset” (Kol.2:13). Jumala on luvannut antaa meille anteeksi kaikki syntimme!