HÄNEN NIMENSÄ ON ANTEEKSIANTAMUS

“Kuka on Jumala, niin kuin sinä olet, joka annat pahat teot anteeksi ja käyt ohitse perintösi jäännöksen rikosten? Ei hän pidä vihaa iäti, sillä hänellä on halu laupeuteen. Hän armahtaa meitä jälleen, polkee maahan meidän pahat tekomme. Kaikki heidän syntinsä sinä heität meren syvyyteen(Miika 7:18 -19).

Miten meidän Jumalamme eroaa kaikista muista maailman jumalista? Tiedämme hänen tietysti olevan kaikkien niiden yläpuolella, kaikin tavoin erillään muista. Yhdestä asiasta kuitenkin erotamme Jumalamme muista: nimestä. Hän on anteeksiantava Jumala. Raamattu ilmoittaa Herran Jumalana, joka antaa synnit anteeksi. Hänellä ainoalla on siihen voima ja valta. “Kuka on Jumala, niin kuin sinä olet, joka annat pahat teot anteeksi”(Miika 7:18).

Tämä Jumalan nimi esiintyy läpi koko Raamatun.

• Nehemia julisti: ”Mutta sinä olet anteeksiantava Jumala, armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja suuri armossa: sinä et heitä hyljännyt” (Neh.9:17). Tarkka käännös ”anteeksiantavalle” olisi ”häntä ei tarvitse lepytellä” tai ”anteeksiantamuksen Jumala”.
• Mooses pyysi Jumalalta saada nähdä hänen kirkkautensa. Hän ei kuitenkaan saanut nähdä Herran kasvoja, vaan tämä näytti kirkkautensa ilmaisemalla nimensä. Minkä nimen Jumala sitten ilmaisi Moosekselle? "Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit "(2 Moos.34:6 -7).
• Daavid antaa meille saman hepreankielisen kuvauksen Jumalasta.”Sillä sinä, Herra, olet hyvä ja anteeksiantavainen, suuri armossa kaikille, jotka sinua avuksensa huutavat”(Ps.86:5). Daavid kirjoitti nämä sanat oman vaikean henkilökohtaisen kokemuksensa pohjalta.