MEIDÄN ESIRUKOILIJAMME

"Hän voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa" (Heb.7:25).

Mitä Raamattu tarkoittaa sanoessaan, että Jeesus rukoilee meidän puolestamme? Uskon aiheen olevan niin syvällinen, mahtava ja ylitse ihmisymmärryksen käyvä, että minua pelottaa edes koskea siihen. Raamatun tuntijoilla on monta erilaista näkökulmaa sen tarkoituksesta.

Rukouksella ja luottamuksella Pyhän Hengen johdatukseen olen alkanut saada lisävaloa tähän ihmeelliseen asiaan. Hiljattain rukoilin hyvin yksinkertaisesti: "Herra, kuinka sinun esirukouksesi taivaissa vaikuttaa minun elämääni? Sanasi sanoo, että sinä olet Isän edessä minun hyväkseni. Mitä tämä merkitsee minulle jokapäiväisessä uskon vaelluksessa kanssasi?"

Sana "esirukous" tarkoittaa "puhua jonkun puolesta". Se on kuin asianajaja sinun sijassasi toisten edessä. Kun kuulet tällaisen määritelmän, näetkö Kristuksen jatkuvasti puhumassa puolestasi Jumalalle, pyytäen armoa, anteeksiantamusta, laupeutta ja siunausta? Tämä kuva antaisi sellaisen vaikutelman, että rakastavalta Jumalaltamme pitäisi ”lypsää” asioita. Jos me näemme esirukouksen niin kapeana, emme ikinä ymmärrä Kristuksen työn syvempää hengellistä merkitystä.

Raamattu lupaa, että taivaallinen Isäni tietää kaikki tarpeeni, ennen kuin pyydän häneltä apua. Usein hän vastaa, ennen kuin rukoilenkaan. Sen vuoksi minun on vaikea tajuta, että Jumalan oman Pojan pitäisi anoa häneltä mitään. Sitä paitsi, Raamatun mukaan Isä on jo antanut kaiken Poikansa hallintaan: "Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti" (Kol.2:9).

En väitä tietäväni kaikkea Kristuksen esirukouksesta meidän puolestamme. Uskon kuitenkin ylipappimme esirukouksen meidän hyväksemme olevan hyvin yksinkertainen asia. Uskon myös, että esirukouksella on suora vaikutus Kristuksen ruumiin kasvuun täällä maan päällä. Hän työskentelee varustaakseen jokaisen jänteen ja ruumiinosan vallalla ja voimalla.