JUMALA ON HEIDÄN KANSSAAN

"Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät; ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa" (Ap.t. 4:13).

Voimme lukea Apostolien tekojen neljännestä luvusta, kuinka Pietari ja Johannes seisoivat odottamassa tuomion julistamista. Juuri parannettu mies oli heidän vierellään. Siinä hän, lihaa ja verta, seisoi elävänä todistuksena siitä, että Pietari ja Johannes olivat olleet Jeesuksen seurassa. Pyhäkön johtomiehet, "nähdessään parannetun miehen seisovan heidän kanssansa, eivät voineet mitään sanoa" (Ap.t. 4:14).

Mitä Pietari ja Johannes tekivät päästyään vapaaksi? "He menivät omiensa tykö ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet" (4:23). Jerusalemin pyhät iloitsivat kahden opetuslapsen kanssa. Sitten he rukoilivat: "Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi; ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta" (4:29 -30). He rukoilivat: "Jumala, kiitos siitä rohkeudesta, jonka olet antanut veljillemme. Tiedämme, että se on vain alkua. Oi Herra, pidä meidät kaikki rohkeina puhumaan pyhällä varmuudella. Anna kaikille ilmeinen todistus siitä, että sinä olet meidän kanssamme."

Pietari ja Johannes olivat epäilemättä nähneet ylimmäisen papin ilmeen muuttuvan ymmärtäessään heidän olleen Jeesuksen kanssa. Pietarin varmaan vilkutti Johannekselle silmää ja sanoi: "Jospa he tietäisivät. He muistavat ainoastaan sen, että olimme Jeesuksen kanssa viikkoja sitten. Eivät he käsitä, että olemme olleet ylösnousseen Mestarin kanssa siitä lähtien. Me olimme juuri hänen kanssaan yläsalissa. Olimme hänen kanssaan tänä aamuna rukoillessamme sellissämme. Heti päästyämme täältä ulos, tapaamme hänet jälleen."

Juuri näin käy miehille ja naisille, jotka viettävät aikaa Jeesuksen kanssa. Kun he ovat viettäneet aikaa Kristuksen kanssa, Hän on heidän kanssaan kaikkialla, mihin he menevät.