EHDOTON PÄÄSY

Joka neljäs vuosi amerikkalaiset asettavat presidentin virkaansa, jota he sanovat “kaikkein mahtavimmaksi maan päällä”. Hän johtaa maailman vahvinta armeijaa. Hänen valtansa ei ole kuitenkaan mitään sen voiman rinnalla, jonka Jeesus on antanut meille, sinulle ja minulle.

Meillä on ehdoton pääsy Luojan, elävän Jumalan läsnäoloon. ”Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi …, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa” (Hebr.10:19- 22).

Sana luja luottamus tässä jakeessa tarkoittaa ”toimia avoimesti luottaen tai turvaten julkisesti”. Rakas lukija, tuo ”julkisuus” on pelkästään paholaisen tähden. Se merkitsee, että me sanomme joka demonille helvetissä: ”Jeesuksen Kristuksen veren tähden minulla on oikeus vaeltaa Jumalan läsnäolossa ja puhua hänelle, niin kuin hänkin minulle.”

Uskotko, että Jumala todella tahtoo tulla ulos tapaamaan sinua? Käykäämme hänen luokseen sydän täynnä uskon varmuutta! Älkäämme tulko jonkun linnun tai vuohen tai härän veren kautta, vaan Herran Jeesuksen veren kautta.

”Ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen, kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!” (Hebr.9:12 -14).

Ei mikään ilahduta Jumalan sydäntä enemmän kuin saada lapsensa tulemaan hänen luokseen uskon varmuudella, arkailematta. Hän haluaa meidän tulevan hänen luokseen sanoen: ”Minulla oikeus olla juuri tässä. Jos sydämeni syyttäisikin minua, Jumala on suurempi kuin sydämeni” (ks.1Joh.3:20).