LOPULLINEN ELONKORJUU

“Ja jos nyt tottelette minun käskyjäni, jotka minä tänä päivänä teille annan, niin että rakastatte Herraa, teidän Jumalaanne, ja palvelette häntä kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne,
niin minä annan teidän maallenne sateen ajallansa, syyssateen ja kevätsateen, ja sinä saat korjata viljasi ja viinisi ja öljysi”(5 Moos.11:13- 14).

Kylväminen ja sadonkorjuu ovat Israelissa päinvastaisena aikana kuin meillä. Ensisateet, jotka pehmentävät maan, lankeavat maahan lokakuusta joulukuun loppuun asti, juuri ennen kylvöaikaa. Viimeiset sateet tulevat maaliskuusta huhtikuuhun, juuri ennen sadonkorjuuta. Ne kypsyttävät sadon.

On tärkeätä huomata, että nämä sateet ovat yhteydessä sadonkorjuuseen: ”Sinä saat korjata viljasi ja viinisi ja öljysi”( jae 14). Rakas lukija, jos haluat arvioida Pyhän Hengen liikehdintää, onko jokin ilmiö Jumalasta vai lihasta, niin käytä seuraavaa perustelua: Pyhän Hengen työ keskittyy aina sielujen elonkorjuuseen.

Voit nähdä ns. herätyksessä monenlaisia ilmentymisiä, mutta ne eivät ole Jumalasta, jolleivät ne kohdistu sielujen sadonkorjuuseen. Pyhän Hengen sateet lankeavat aina tuottamaan sielujen kokoamista.

Jumala vuodatti Pyhän Henkensä helluntaina varhaissateena, valmistaakseen ja pehmittääkseen maaperää evankeliumin siemenen kylvölle. Hengen täyttämät kylväjät lähetettiin sinä päivänä yläsalista kaikkeen maailmaan, Jerusalemiin, Juudeaan, Samariaan ja maailman kaukaisimpiin kolkkiin tekemään opetuslapsia Jeesukselle Kristukselle.

Seurakunta on nyt nähnyt melkein kaksi tuhatta kylvämisen ja kasvamisen vuotta. Nyt on sadonkorjuun aika! Kaikki Kristuksessa kuolleet edustavat nyt ensihedelmää, tai varhaissatoa. Sakariaan profetia ennustaa lopullista elonkorjuuta. Siksi Jeesus ei ole vielä tullut (ks. Sak.12:10). Herra on odottanut kärsivällisesti lopullista, valtavaa elonkorjuuta maan päällä!

”Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen”(Jaak.5:7).