HERRAN SILMÄ VALVOO LAPSIAAN

Mikä on Jumala suuri huoli kaiken tämän maailmanlaajuisen ”kaiken järkkymisen” keskellä? Ovatko niitä Lähi-idän tapahtumat? Ei! Raamattu sanoo, että Jumalan katse kohdistuu hänen lapsiinsa: ”Katso, Herran silmä valvoo niitä, jotka häntä pelkäävät ja panevat toivonsa hänen laupeuteensa”(Ps.33:18).

Herramme on tietoinen jokaisen elollisen olennon jokaisesta liikkeestä maan päällä. Kuitenkin hän katsoo ensisijaisesti lastensa hyvinvointia. Hän kiinnittää katseensa hengellisen ruumiinsa jokaisen jäsenen tuskaan ja tarpeisiin. Yksinkertaisesti sanottuna: kaikki, mikä koskee meihin, sattuu häneen.

Todistaakseen tämän meille Jeesus sanoi: ”Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin”(Matt.10:28). Jopa suuren sodan keskellä Jumalan ensisijainen kohde eivät ole tyrannit. Hän kohdistaa katseensa omien lastensa elämän jokaiseen tilanteeseen.

Kristus sanoo heti seuraavassa jakeessa: ”Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon? Eikä yksikään niistä putoa maahan teidän Isänne sallimatta”(Matt.10:29). Kristuksen päivinä varpuset olivat köyhien ruokaa, ja niitä myytiin kaksi yhdellä pennillä. Kuitenkin Jeesus sanoi: ”Eikä yksikään niistä putoa maahan teidän Isänne sallimatta”.

Jeesuksen käyttämä sana ”putoa maahan” tässä jakeessa merkitsee enemmän kuin vain linnun kuolemaa. Arameakielinen sana tarkoittaa ”pudota maahan”, eli se merkitsee pienen linnun jokaista hypähtelyä.

Kristus sanoo meille: ”Isäni silmät ovat varpusessa, eivät ainoastaan silloin, kun se kuolee, vaan silloinkin, kun se putoaa maahan. Kun varpunen oppii lentämään, se putoaa pesästä ja alkaa hyppiä maassa. Jumala näkee sen ponnistelut ja hänellä on huoli sen elämän jokaisesta yksityiskohdasta.”

Sitten Jeesus lisää: ”Älkää siis peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta”(Matt. 10:31). Hän jopa sanoo: ”Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut”(Matt.10:30). Lyhyesti sanottuna: Hän, joka teki tähdet ja luki niiden määrän, joka seurasi Rooman valtakunnan kaikkea toimintaa ja joka pitää galaksit radoillaan, hänen silmänsä on kiinnittynyt sinuun. Jeesus kysyykin: ”Etkö ole hänelle suurempiarvoinen?”