SINUT ON SIUNATTU SIUNAUKSEKSI by Gary Wilkerson

”Ja hän [Jeesus] puhui heille vertauksen sanoen: "Rikkaan miehen maa kasvoi hyvin” (Luuk.12:16).

Jumala on antelias, armelias isä, joka rakastaa runsaitten lahjojen antamista lapsilleen. Haluan nyt näyttää sinulle vastakohdan, koska tämä kertomus kääntyy väärään suuntaan. Jae 17 sanoo: ”Niin hän mietti mielessään”.

Jumala alkaa siunata ja sitä alat miettiä itseksesi: ”Mitä minä teen tämän kaiken kanssa? Mihin menen seuraavaksi?” Tämä ajatteluprosessi johtaa sinut alas väärälle tielle, ja usein se johtaa itsekkyyteen. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 26 kerrotaan Iisakista, joka viisaasti kysyi Herralta, mitä hänen pitäisi tehdä kaiken omaisuutensa kanssa, päinvastoin kuin tyhmä rikas mies, josta Jeesus puhuu.

Kun alamme ajatella itseksemme, menetämme Pyhän Hengen antaman ymmärryksen. Kun alamme ajatella sitä, mitä haluamme, me suistumme tieltä. Juuri se tapahtui rikkaalle miehelle. Katsopa tarkkaan sanoja: ”Niin hän mietti mielessään ja sanoi: 'Mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani kokoaisin?'(Luuk.12:17).

Kenen viljaa se oli? Se kuului Jumalalle. Kaikki kuuluu Jumalalle! Niinpä tämä mies alkoi tulla itsekkääksi. Hän alkoi nähdä tämän Jumalan lahjan, kaikki taitonsa ja ihmissuhteensa asioina, joilla hän voisi toimia omaksi hyödykseen ja itsekkäästi. Nämä ajatukset alkoivat kyllästää hänen jokaisen solunsa.

”Ja hän sanoi: 'Tämän minä teen: minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni; ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi; nauti lepoa, syö, juo ja iloitse' ”(Luuk.12:18 -19).

Joissakin opetuksissa Jumalan siunauksista on ongelmana se, että niissä ei ole sitä todellisuutta, jonka Jumala tahtoo siunata, vaan miksi Jumala tahtoo siunata. Onko Jumalan siunaus minulle kaikki kaikessa? Onko se sitä, että kasaan kaikki nämä hyvät asiat päälleni? Onko se sitä, että kehitän itselleni maailmasta täydellisen pienen toukankotelon, jollaisen olen aina halunnut?

Sinua on siunattu! Sinut on siunattu Jumalan liiton siunauksella, joka tuli ihmiskunnan osaksi aivan alusta asti. Sinut on siunattu olemaan siunauksena, seurakunta.

Sanon toistamiseen. Sinut on siunattu olemaan siunauksena.