HYVYYDEN SIUNAUKSET

”Sinä suot hänelle onnen ja siunauksen, panet hänen päähänsä kultaisen kruunun” (Ps.21:3). (Englanninkielisessä tekstissä tässä on sanan suot tilalla estät, suom. huom.). Estäminen ei oikein sopisi siunauksen kanssa. Uudempi käännös kuuluisi: Herra esti Daavidia hyvyyden siunauksella.”

Raamatun sana ”estää” kuvaa aivan toisenlaista sisältöä. Se tarkoittaa ”odottaa, edeltää, nähdä ennalta ja toteuttaa etukäteen, maksaa velka, joka on langennut maksettavaksi”. Edelleen, se melkein kaikissa tapauksissa, viittaa johonkin nautintoon.

Jesaja antaa meille pilkahduksen tällaisesta nautinnosta, kun hän selittää, että Jumala ennalta tietää meidän tarpeemme ja täyttää ne etuajassa. ”Ennen kuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen”(Jes. 65:24).

Tässä jakeessa meille annetaan uskomaton kuva Herramme rakkaudesta meitä kohtaan. Ilmeisesti hän on niin innokas siunaamaan meitä, niin valmis täyttämään mielisuosionsa meidän elämässämme, ettei hän ehdi odottaa meidän pyyntöjämme. Hän hyppää joukkoon ja tekee armon työn, rakkauden meitä kohtaan, ennen kuin me edes pyydämme. Se on hänen päällimmäisin nautintonsa.

Siitä juuri Daavid sanoo Psalmissa 21: ”Herra, sinä vuodatat meille siunausta ja suosiotasi ennen kuin edes anomme. Sinä tarjoat enemmän kuin minulle tulee koskaan edes mieleen pyytää.”

Daavid viittaa johonkin ihmeelliseen asiaan, jonka Jumala oli tehnyt hänelle hengellisellä alueella. Se oli jotakin, joka antoi Daavidille vastauksen rukoukseen, voittava voima vihollisista ja sanomaton ilo. Jumala teki sen kaiken, ennen kuin Daavid ehti rukoukseen vuodattamaan sydämensä tai esittämään pyyntönsä. Kun Daavid lopulta avasi sydämensä, hän huomasi, että Jumala oli jo tehnyt valmisteluja hänen vihollisten pään menoksi. Daavidin voitto varmistui, ennen kuin hän saattoi olla lähelläkään taistelukenttää.