PYHÄN HENGEN JOHTAMINA

Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme”(Gal.5:25). Hyvin yksinkertainen neuvo, jonka apostoli Paavali antaa meille selvinä sanoina: ” Jos Pyhä Henki elää teissä, antakaa Hänelle täysi hallinta elämässänne. Meidän tulee kulkea Hengen johdattamina”.

Pyhä Henki lähetettiin meille alituiseksi, erehtymättömäksi oppaaksi ja Hän asuu niissä, jotka tunnustavat Kristuksen Herrakseen ja Vapahtajakseen. Henki pitää meidän ruumistamme asuinpaikkanaan ja hallitsee sydäntemme asuinsijassa.

Useimmilla uskovilla on vaikeuksia hyväksyä, että Pyhä Henki johtaa meitä Jeesuksen luo ja että Hän toimii meissä koko ajan, joka hetki. Useimmat meistä ovat pyytäneet Häntä avukseen lukemattomia kertoja kriisiaikoina. Me kunnioitamme Henkeä, saarnaamme Hänestä ja opetamme Hänen lahjoistaan ja hedelmästä. Me rukoilemme Häntä, etsimme Häntä, anomme Häntä avaamaan taivaat ja herättämään seurakuntansa. Monet uskovat ovat kokeneet aitoja Hengen ilmestyksiä, mutta minusta tuntuu, että tiedämme todella vähän siitä, mitä merkitsee Hengessä vaeltaminen.

Jos ymmärtäisimme totuuden Hengessä vaeltamisesta, se voisi säästää meidät monilta sekaannuksilta, riidoilta, masennukselta, jopa lihan himoilta. Niin, mikä on totuus? Paavali summasi sen selvästi: ”Myös Hengessä vaeltakaamme”(Gal.5:25).

Uskova voi vaeltaa ainoastaan kahdella tavalla: lihassa tai Hengessä.

Lihalla on oma uppiniskainen tahto: se valitsee, mitä tahtoo, sitten pyytää Jumalaa siunaamaan valintansa. Se nousee seisomaan ja julistaa: ”Herra antoi minulle terveen mielen ja minä voin tehdä älykkäitä valintoja. Minun ei tarvitse odottaa Hänen johdatustaan. Jumala auttaa niintä, jotka auttavat itseään.”

Hengessä vaeltaminen on aivan tämän vastakohta. Me antaudumme Pyhän Hengen tahtoon ja luotamme, että Hänen hiljainen, pieni äänensä ohjaa meitä kaikissa asioissa. Todellakin, Pyhä Henki oli lähetetty ottamaan Kristuksen täydelliseen hallintaan koko elämämme. Raamattu sanoo meille: ”Herra vahvistaa sen miehen askeleet, jonka tie hänelle kelpaa”(Ps.37:23) ja Henki juuri vahvistaa. Hän haluaa johtaa ja ohjata meidän jokaista liikettämme.