KRISTUKSEN TÄYDELLISYYDEN ILMAUS

Meidät on oksastettu Kristukseen, viinipuuhun (Room.11:17 -19). Hänessä oleva voima antaa meillekin voiman. Hänet kuolleista herättänyt Pyhä Henki, virvoittaa meidätkin. Istumme hänen kanssaan, Jumalan oikealla puolella, uskossa, Pyhässä Hengessä. Kuinka voimme tietää, että syntimme ovat anteeksi annetut? Yksin uskosta! Meidän pitää tukeutua tässä kohdin Jumalan sanaan. Kun teemme niin, meillä on suuri rauha sielussamme.

Niinpä kaikki on siis hänen voimassaan. Meidän pitää uskoa hänen sanansa perusteella, että hänen voimansa tekee työtään meissä juuri nyt. Se vaikuttaa meissä sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tämän voiman osallisuuteen pääsee ainoastaan uskon kautta. Meidän täytyy kohdata heikkoutemme uskoen siihen, että hän auttaa meitä täyttämään hänen käskynsä.

Halvaantunut mies, joka nousi ylös, käveli ja kantoi vuodettaan, on synnin hallitsijaksi päässeen uskovan tyyppi. Mikä valtava ilmaus Kristuksen voimasta hän olikaan! Hän varmasti antoi toivoa kaikille, jotka olivat avuttomia ja hädässä.

Eikö Jumala tahdo tätä samaa tänäänkin? Eikö hän tänäänkin etsi niitä, jotka ovat voittaneet synnin. He antavat maailmalle esimerkin, näyttäen pahalle sukukunnalle, kuinka kokonaisesti Kristus päästää synnin vallasta? Syntisten pitäisi nähdä uskovia, jotka elävät tämän maailman himojen ja nautintojen yläpuolella. He ovat miehiä, jotka rakastavat vaimojaan ja ovat heille uskollisia. Vaimot eivät petä miestään, ovat hyviä äitejä ja hoitavat kotinsa hyvin. Nuoret harjoittavat puhtautta ja pysyvät erossa kaikesta saastutuksesta.
Meillä on kylliksi gospelradioita ja – televisiokanavia ja kiireisiä uskovia, jotka tekevät rohkeita tekoja. Meillä on kylliksi kampanjoita, konsertteja ja tempauksia ihmisten saavuttamiseksi. Meillä on enemmän kuin kylliksi suunnitelmia, projekteja, ohjelmia, seminaareja, kirjoja, äänitteitä, lehtiä ja uutislehtisiä.

En tuomitse näitä hyviä yrityksiä. Päin vastoin olen sitä mieltä, ettei meillä ole tarpeeksi niitä, jotka näyttävät, kuka Jeesus on. On puutetta niistä, joista voisi sanoa: ”Tuossa menee uskova, joka todella ilmaisee, kuka Jeesus on. Tuossa on yksi, jolla ei ole mitään muuta edistettävää, mitään muuta todistusta, kuin Kristus ja hän ylösnousseena ja kunniassa! Tuolla seisoo veli, sisar, joka säteilee Herran Jeesuksen Kristuksen kauneutta ja yksikertaisuutta. Tuossa on yksi, jolla on jotain, mitä minäkin haluaisin saada. Todellisuutta ei voi kieltää!”

Tästä pitäisi tulla elämämme ainoa päämäärä! Toteuttaa Jumalan tarkoitusta, olla todistaja, joka ilmaisee Kristuksen täyteyttä ja täydellisyyttä!