SE SOVITETTIIN RISTILLÄ

Meidän pitää kerta kaikkiaan ymmärtää, mitä Kristus teki hyväksemme ristillä. Hän poisti ikuisiksi ajoiksi sen, mikä loukkasi Jumalan pyhiä silmiä. Niinpä meillä on aina oikeus hänen läsnäoloonsa. Jumala hyväksyy meidät seuraansa. Hänen sydämessään ei ole mitään meitä vastaan.

Älä ota askeltakaan eteenpäin, ennen kuin uskot Kristuksen veren riittävän. Sinun syntisi ovat annetut. Risti puhdisti meidät Jumalan silmissä. Itse saatamme unohtaa sen, muttei Jumala koskaan. Väliverho halkesi, jotta me saisimme tulla sisälle. Jumala sanoi silloin: ”Sinut hyväksytään! Tule rohkeasti valtaistuimeni eteen. Olet nyt minun rakas lapseni”.

Jos Jumala on tyytyväinen, miksi emme mekin olisi? Tämä asia pitää nyt panna päiväjärjestykseen. Onko jotakin sinun ja taivaallisen Isäsi välissä? Saatat sanoa: ”Sydämeni syyttää minua! Olen sanonut ja tehnyt sellaista, mikä murehduttaa Pyhän Hengen. Koen olevani arvoton, ja taivas tuntuu olevan rautaa.” Tähän voit vastata: “Mutta Jumala on suurempi kuin minun sydämeni!”( 1 Joh.3:20).

Vihaatko syntejäsi? Oletko tunnustanut ne? Uskotko, että ” hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus”(Ap.t.13:38)?

Tässä kohden monet uskovat hairahtuvat. He elävät tarpeettomissa peloissa ja kahleissa, kun eivät ymmärrä ristin voittoa. He ovat Jumalan silmissä sovitetut täydellisesti Kristuksen uhrin kautta, mutta eivät tiedä sitä. Ainoastaan pelkomme ja tietämättömyytemme estävät meitä tulemasta hänen luokseen. Kun väliverho halkeisi, Jumala tuli ulos sinun ja minun luokseni! Me menemme sisään, hän tulee ulos!

Kuinka uskomatonta! Me loukkaamme Jumalaa. Silti hän haluaa sovittaa meidät itsensä kanssa. Hän lähettää oman uhrinsa meidän syntiemme tähden! Synti tuomittiin ja loukkaus poistettiin! Nyt Jumala voi sanoa: “Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä" (Hebr.8:12). Hän itse poisti erottavan matkan hänen ja meidän väliltämme!

Jumala ei halua moittia meitä syntiemme tähden. Sen sijaan hän haluaa sovittaa meidät itsensä kanssa. Hän tahtoo meidän elävän sillä tiedolla siunattuina, että syntiongelma ratkaistiin lopullisesti ristillä.