LANNISTUMINEN

Meihin joskus sattuu, olemme yksinäisiä, peloissamme ja hämmentyneitä olosuhteista, joille emme voi mitään. Silloin me nopeasti käännymme todellisesta rauhan ja voiton lähteestä ihmismielen ja järjen voimien puoleen. Kuinka surullista! Me tiedämme Jumalan yhä istuvan valtaistuimellaan odottaen, että huutaisimme häntä avuksemme. Me tiedämme vastauksen kaikkiin tarpeisiimme löytyvän ainoastaan Jumalasta, häneen kätkettyinä. Me tunnustamme uskonystävillemme: "Tiedän, että minun tulisi rukoilla! Minä tiedän, että Jumalalla on vastaus! Tiedän, että minun tulisi vuodattaa sydämeni hänelle hänen läsnäolossaan!"

Kaikkein pahinta lajia lannistumista on antaa periksi pelolle ja epätoivolle, kun sivuutamme rakastavan Isän mahtavuuden ja uskollisuuden. Jumala sanoi Israelille: "… Te olette nähneet, että minä olen puhunut teille taivaasta. Joka paikassa, mihin minä säädän nimeni muiston, minä tulen sinun tykösi ja siunaan sinua”(2 Moos. 20:22, 24). Mutta Israel vastasi: "… Jumala sen unhottaa, hän on peittänyt kasvonsa, hän ei sitä ikinä näe"(Ps.10:11). "Mutta Siion sanoo: ’Herra on minut hyljännyt, Herra on minut unhottanut’ ”(Jes. 49:14).

Oletko lannistunut uskova? Sinä olet, jos sivuutat Herran majesteetilliset lupaukset ja epäilet hänen tarkoittavan jotain muuta, kuin sanoo! Hän on luvannut: "Unhottaako vaimo rintalapsensa, niin ettei hän armahda kohtunsa poikaa? Ja vaikka he unhottaisivatkin, minä en sinua unhota. Katso, kätteni hipiään olen minä sinut piirtänyt, sinun muurisi ovat aina minun edessäni" (Jes.49:15- 16).

Sinä masennut, jos jatkat turhaa syyllisyyden, pelon, yksinäisyyden, ahdistuksen ja sekasorron kantamista vain sen tähden, että kieltäydyt lepäämästä Herran suurissa ja ihanissa lupauksissa.

Jumala ei pilkkaa lapsiaan luvatessaan: "Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut"(Room. 8:28).

Jumala ei valehtele luvatessaan: "Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän huutoansa… Vanhurskaat huutavat, ja Herra kuulee ja vapahtaa heidät kaikista heidän ahdistuksistansa"(Ps.34:15, 17).

Älkäämme käykö kärsimättömiksi ja toimiko tunteittemme mukaan. Kun joudumme ongelmiin ja huudamme Jumalalta armoa ja apua, koko taivas on liikkeellä meidän hyväksemme. Jos Herra antaisi meidän nähdä hengelliseen maailmaan, voisimme katsella sitä hyvää, mitä hän valmistelee niille, jotka huutavat hänen puoleensa ja luottavat häneen. Se olisi ihmeellinen näky!