HÄNEN LÄSNÄOLONSA ILMESTYMINEN

Mooses etsi Jumalaa saadakseen hänen jatkuvan läsnäolonsa ilmestymisen: ”Jos siis olen saanut armon sinun silmiesi edessä, niin ilmoita minulle tiesi, että tulisin tuntemaan sinut ja tietäisin saaneeni armon sinun silmiesi edessä; ja katso: tämä kansa on sinun kansasi." (2 Moos.33:13). Jumala vastasi hänelle: "Pitäisikö minun kasvojeni käymän sinun kanssasi ja minun viemän sinut lepoon?" (2 Moos.33:14).

Mooseksen pyyntö olisi aika lailla riittävä useimmille uskoville. Me kaikki haluamme Jumalan läsnäoloa, johtamaan, ohjaamaan, antamaan voimaa, siunaamaan meitä. Mitä uskova voisi toivoa enemmän kuin tätä? Moosekselle ei riittänyt vain varmuus Jumalan läsnäolosta. Hän tiesi, että voisi saada enemmän ja rukoili: “Anna siis minun nähdä sinun kirkkautesi"(2 Moos.33:18).

Jumala näytti kirkkautensa Moosekselle. Se ei kuitenkaan ilmestynyt valoisana pilvenä tai maanjäristyksenä osoittaakseen voimaansa. Ei, Jumala ilmaisi kirkkautensa näyttämällä oman luontonsa: ”Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi: ’Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan kostaa isien pahat teot lapsille ja lasten lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen’"(2 Moos.34:6-7). Jumalan kirkkaus olikin hänen hyvyytensä, armonsa, rakkautensa ja myötätuntonsa osoitusta!

Olen kuullut monen uskovan sanovan: ”Oi, kuinka Jumalan kirkkaus tuli alas meidän kirkossamme eilen illalla. Siellä ylistettiin uskomattomasti ja Pyhä Henki kaatoi ihmisiä.” Se ei ole kuitenkaan Jumalan kirkkauden ilmestymisen tae. Sillä ei ole mitään tekemistä Jumalan kanssa yli ihmisen tunteiden. Ei siihen kuulunut mitään ilmestystä siitä, kuka hän on!

Jotkut ehkä väittävät: ”Entä opetuslasten kirkastusvuorikokemus? Eikä se ollut Jumalan kirkkauden ilmestyminen? Siihen tuli valtava valkeus ja ihmeellinen Mooseksen ja Elian ilmestyminen paikalle”

Jumalan kirkkaus ei ollut Mooseksessa eikä Eliassa tai näyttävässä valossa. Pikemminkin hänen kirkkautensa oli Jeesuksessa: ”Hänen kasvonsa loistivat niin kuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niin kuin valo.… ’Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä’ "(Matt.17:2, 5).

Jumala sanoi tässä: ” Tässä on kirkkauteni henkilöityneenä Kristukseen!” Todellakin, Jeesus on kaiken sen toteutuma, minkä Jumala oli sanonut olevansa Moosekselle: armollinen, armahtava, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit ja nyt Herra sanoi: ”Tässä on minun kirkkauteni elävä kuva. Se on ruumiillistunut minun Pojassani!”