TÄYSI ILMESTYMINEN

Miksi Mooses halusi niin epätoivoisesti nähdä Jumalan kirkkauden? Uskon syyn löytyvän seuraavasta jakeesta: ”Siinä minä ilmestyn israelilaisille, ja se on oleva minun kirkkauteni pyhittämä”(2 Moos. 29:43). Sana pyhittämä tässä tarkoittaa ”puhdistettu”. Jumala sanoi: ”Mooses, kun sinä ja kansa palvelette minua, minä tahdon kohdata teidät ja antaa teidän tuntea läsnäoloni. Kun näytän teille kirkkauteni, se puhdistaa teidät.”

Tämä on Raamatun voimakkaimpia jakeita. Se tarjoaa toivon jokaiselle, joka ponnistelee helmasyntinsä kanssa ja ikävöi puhdistusta ja vapautusta. Jumala lupaa: ”Teidän temppelinne puhdistuu minun kirkkauteni ilmestyessä. Se on varattuna teitä varten juuri nyt Pojassani, Jeesuksessa Kristuksessa.”

Me löydämme tämän Kristuksen ilmestyksen ainoastaan, kun tulemme Raamatun luo. Paavali sanoo, että me muutumme kirkkaudesta kirkkauteen, kun annamme Jumalan sanan heijastaa aina enenevää Jeesuksen ilmestymistä: ”Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra joka on Henki”(2 Kor.3:18).

Tämä Jumalan kirkkauden ilmestyminen varjelee meidän elämäämme hänen voimassaan: ”Sillä kaiken kirkkauden yllä on oleva peite”(Jes.4:5). Toisin sanoen, Jumalan kirkkaus pitää meitä puhtaina pahimpinakin hetkinämme. Saatana varmaan valehtelee meille: ”Olet aivan hukassa! Olet petturi, valehtelija, avionrikkoja!” Sillä hetkellä voimme antaa vastauksen: ”Ei paholainen, minulla on Ylimmäinen pappi ja minä puhdistun hänen kirkkautensa katselemisella.”

Kun Jumala näytti Moosekselle kaikki nämä olemuksensa puolet, hän antoi tälle myös täyden ilmestyksen siitä, että hän ”ei kuitenkaan jätä rankaisematta” (2 Moos.34:7). Asarja profetoi kuningas Aasalle hänen menestyksellisimpänä hetkenään: ”Herra on teidän kanssanne, kun te olette hänen kanssansa; ja jos häntä etsitte, niin te löydätte hänet, mutta jos hylkäätte hänet, niin hän hylkää teidät”(2 Aik.15:2). Toisin sanoen: ”Jos te halveksitte Jumalan kirkkautta, jos annatte itse omat syntinne anteeksi ja hylkäätte Herran, hän ei puhdista teitä!”

Jumala sanoo tässä yksinkertaisesti: ”Varatkaa aikaa tutustuaksenne minun Poikaani! Etsikää minun sanaani ja etsikää minua salaisessa rukouskammiossanne. Sitten ollessanne minun läsnäolossani, teidän silmänne alkavat avautua näkemään minun kirkkauteni. Se ilmestyy Kristuksessa, joka on rakkauteni, armoni, laupeuteni ja myötätuntoni täydellinen ilmestys.”