IISEBELIN HENKI

Iisebelin henki vihaa Jumalan profeettoja ja jumalisia profetioita. ”Mutta kun Ahab kertoi Iisebelille kaiken, mitä Elia oli tehnyt ja kuinka hän oli tappanut miekalla kaikki profeetat,

lähetti Iisebel sanansaattajan Elian luo ja käski sanoa: ’Jumalat rangaiskoot minua nyt ja vasta, jollen minä huomenna tähän aikaan tee sinulle samaa, mikä jokaiselle näistä on tehty"(1 Kun.19:1-2).

Iisebelin hengen sitomat uskovat eivät ota huomioon Jumalan pyhiä profeettoja. He istuvat Iisebelin lailla kylmänä, tunteettomana, kun Ahab joutui Karmelin vuorella ihmeellisen, korkeimman auktoriteetin vaikuttaman näytelmän yksityiskohtiin. Se ei tehnyt vaikutusta Iisebeliin. Se vain kivetti hänen päätöksensä.

Niin on nytkin. Iisebelin opin julistajat ja ne, jotka pitävät Ahabista eivätkä halua avautua Pyhän Hengen vaikutukselle tai katumukseen ja pyhyyteen tähtäävälle saarnalle, kuulevat sen ja menevät pois, yhä vakuuttuneempina omasta opistaan. Heidän silmiensä edessä ei ole enää edes Jumalan pelkoa.

Varmin merkki väärästä opettajasta ja Iisebelin opista on profeetallisten varoitusten ja tuomion julistuksen hylkääminen. He sanovat niitä maailmanlopun meiningiksi. He nauravat ja pilkkaavat. Jeremia sanoo sellaisia paimenia sokeiksi ja mykiksi. Herra on käskenyt heitä tottelemaan: ”Mutta he eivät kuulleet, eivät korvaansa kallistaneet, vaan vaelsivat oman neuvonsa mukaan, pahan sydämensä paatumuksessa, ja käänsivät minulle selkänsä eivätkä kasvojansa”(Jer.7:24).

Ne, jotka opettavat Iisebelin oppia, väittävät olevansa profeettoja, mutta oikeat ja väärät profeetat voi testata. Iisebelin profeetat ennustavat vain hyviä asioita, rauhaa ja menestystä. ”Mutta Jerusalemin profeetoissa minä olen nähnyt kauhistuksia: aviorikosta ja valheessa vaeltamista; he vahvistavat pahantekijäin käsiä, niin ettei kukaan käänny pois pahuudestansa. He ovat minun edessäni kaikki kuin Sodoma, ja kaupungin asukkaat kuin Gomorra. Sen tähden, näin sanoo Herra Sebaot profeetoista: ’Katso, minä syötän heille koiruohoa ja juotan heille myrkkyvettä; sillä Jerusalemin profeetoista on jumalattomuus levinnyt koko maahan’. Näin sanoo Herra Sebaot: ’Älkää kuulko profeettain sanoja, noiden, jotka teille ennustavat täyttäen teidät tyhjillä toiveilla: oman sydämensä näkyjä he puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee Herran suusta. He hokevat minun halveksijoilleni: 'Herra on sen sanonut: Teillä on oleva rauha!' Ja kaikille, jotka vaeltavat sydämensä paatumuksessa, he sanovat: 'Ei teitä kohtaa onnettomuus”(Jer.24:14 - 17).

Iisebelin hengenvallassa olevat eivät käännä ihmisiä heidän pahuudestaan. He puhuvat utopiaa ja käyttäytyvät saarnatuolissa hölmösti.