HÄNEN SANANSA TUOTTAA ELÄMÄÄ

”Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole, niin kuin oli teidän isienne: he söivät ja kuolivat; joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti." Tämän hän puhui synagogassa opettaessaan Kapernaumissa. Niin monet hänen opetuslapsistansa, sen kuultuaan, sanoivat: ’Tämä on kova puhe, kuka voi sitä kuulla?’ Mutta kun Jeesus sydämessään tiesi, että hänen opetuslapsensa siitä nurisivat, sanoi hän heille: ’Loukkaako tämä teitä?’”(Joh.6:58- 61).

Huomaa, että Kristus puhui tässä uskoville. Mihin kovaan puheeseen opetuslapset reagoivat? Se oli tämä: ”Teidän pitää syödä minun lihani ja juoda minun vereni, muutoin teillä ei ole elämää itsessänne. Minun lihani on ruoka ja minun vereni juoma. Iankaikkinen elämä tulee vain niiden nauttimisesta”.
Jeesus näki, että ihmiset järkyttyivät Hänen sanoistaan. Niinpä Hän kysyi: ”Loukkasinko minä teitä? Haittaako teitä, kun puhun totuuden? ”. Sitten Hän lausuu: ”Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä”(Joh.6:63). Hän sanoi kristalliskirkkaasti: ”Juuri tämä asia, johon loukkaannutte, tuo elämän”. Miten Hänen seuraajansa suhtautuivat: ”Tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssansa”(Joh.6:66).

Jeesuksen sanat ovat kantautuneet moneen seurakuntaa tänä päivänä,. Uskomatonta kyllä, jotkut seurakunnat ovat poistaneet jumalanpalveluksestaan viittaukset Kristuksen vereen. Pastorit eivät mainitse sitä saarnoissaan. Verestä kertovat laulut on myös poistettu seurakunnasta. Niitä pidetään liian loukkaavina. Jeesus kuitenkin varoittaa: ”Olkoot Minun sanani kuinka loukkaavia teidän mielestänne. Ette voi muuttaa niitä. Minun sanani tuottavat elämää ja teidän täytyy nauttia niitä aivan kuin nautitte ruokaa ja juomaa. Vain siten ne sulautuvat teidän olemukseenne. Siksi teidän ei pidä pehmentää sanojani. Jos poistatte veren ja ristin saarnoistanne, aiheutatte etsivien joutumisen pois siitä ainoasta toivosta, joka heillä on iankaikkisesta elämästä.”