HYVÄNTAHTOINEN RAKKAUS by Carter Conlon

Kun Pietari oli kieltänyt Jeesuksen kolmesti, aivan niin kuin Jeesus oli sanonut hänen tekevän, hän tajusi, ettei Herran käskyä voi totella omassa voimassaan. Jeesus oli sanonut opetuslapsilleen: ”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus" (Joh.13:34 - 35).

Vasta Helluntaipäivänä, kun Pyhä Henki tuli sadankahdenkymmenen opetuslapsen päälle Yläsalissa, Pietari vihdoin astui paikkaan, jossa hän saattoi seurata kutsuaan. Yhtäkkiä hän ryntäsi torille ja alkoi puhua rohkeasti verenhimoiselle ihmisjoukolle. Nyt Jumalan Henki oli antanut hänelle kyvyn jakaa toisille, jopa niille, jotka vastustivat omaa pelastustaan. Se oli todella ihmeellinen hetki!

Kun toimimme Jumalan tavalla, Hän antaa meille varustuksen ja täyttää myös tarpeemme. Raamattu kertoo meille: ”jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä, ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi”(Ap.t.2:41 - 45).

Uskovat pitivät kaikkea yhteisenä! Oli sellainen innostus, sellainen Jumalan rakkauden kaste, että ihmiset alkoivat myydä maatilojaan ja talojaan ja tuoda rahaa apostolien jalkojen juureen jaettavaksi uskovien joukossa niille, jotka tarvitsivat. Aina, kun Jumalan vuodattaa Henkensä, syntyy hyväntahtoisuutta ihmisten sydämiin. Se on se antelias ja myötäelävä rakkaus, joka panee katsomaan ohi omien tarpeidensa ja sen sijaan huolehtimaan toisten tarpeista. Sitä juuri tuo uusi käsky pitää sisällään.

__________

Carter Conlon tuli mukaan Times Square Churchin työhön vuonna 1994 perustajamme, David Wilkersonin kutsusta. Hänet asetettiin vanhemman pastorin virkaan vuonna 2001. Vahvana, tunnollisena johtajana, hän on usein puhujana työntekijäkonferensseissa, joita World Challenge pitää kaikkialla maailmassa.