EI TÄSTÄ MAAILMASTA

Jeesus sanoi: “Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa”(Joh.15:18 - 19).

Nämä jakeet osuvat aivan sen ytimeen, miksi meitä vihataan. Kun pelastuimme, siirryimme ”ulos maailmasta”. Samalla hyväksyimme kutsun vaatia muitakin ”lähtemään ulos maailmasta”.

”Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole”(Joh.17:14).

”Te ette ole maailmasta… sen tähden maailma teitä vihaa”(Joh.15:19). Kristus sanoo lyhyesti tulkittuna: ”Maailma vihaa teitä, koska Minä olen kutsunut teidät ulos ihmisryhmästänne. Se merkitsee, että olen kutsunut teidät pois heidän seurastaan. En kuitenkaan kutsunut teitä vain ulos. Sitten Minä lähetin teidät kutsumaan kaikkia muitakin ulos”.

Protestanttinen antikristus toimii estääkseen uskovien erottautumisen maailmasta. Se tekee sen antamalla näyttää mahdottomalta, että uskovat voisivat pysyä maailmassa ja silti pitää itseään uskovina.

Saatat kysyä: ”Mitä Jeesus oikeastaan tarkoittaa sanoessaan ”maailma”?

Hän ei puhu vain jumalattomista himoista, nautinnonhalusta, pornografiasta tai aviorikkomisesta. Ei, ”maailma”, johon Kristus viittaa, ei ole jonkinlainen lista pahoja tapoja. Se on vain osa sitä.

”Maailma”, josta Jeesus puhuu, on haluttomuus antautua Hänen johtoonsa. Lyhyesti sanottuna maailmallisuus on mitä hyvänsä, joka johtaa siihen, että sekoitamme oman tahtomme Kristukseen.

Kun me näet antaudumme Kristuksen herruuteen, me kiinnitymme Jeesukseen. Pyhä Henki johtaa meitä, askel askeleelta puhtauteen ja oikeamielisyyteen. Me alamme silloin hyväksyä Jumalan moitteet.