VALTAKUNNAN ARVOT by Gary Wilkerson

Aivan viime vuosiin asti erottautuminen on ollut luonteenomaista Kristuksen kirkolle. Erillisyys oli selvä käsky Jumalana Sanasta ja osa jokaisen uskovan kutsua. Tänä päivänä näyttää olevan hyvin vähän eroa seurakunnan ja maailman välillä. Se on surullista, koska Jumala on asettanut kansansa erilleen valtakuntansa tarkoitusperien tähden. Sen piti olla muutoksen instrumentti, päämääränä muuttaa maailma.

Monet seurakunnat tänä päivänä sovittelevat maailman kanssa. He tekevät kompromisseja Kristuksen evankeliumin takia, ja tuloksena monet uskovat antavat itselleen luvan mukautua maailman arvoihin ennemmin kuin Kristuksen.

Tämä ei varmaan tee Jumalaa onnelliseksi. Kun tämän maailman kadotetut sielut kohtaavat elämänkriisejä ja ovat sekaisin, ilman toivon kipinääkään, seurakunnan olisi tarkoitus tehdä selväksi se ero, jota he etsivät. Elämämme pitäisi erottua toivon, rauhan, rakkauden ja antamisen kautta. Monet Jeesuksen seuraajat kuitenkin ovat pyyhkineet pois nuo erot hiipien kompromissin rajaa kohti ja joskus jopa ylittäen sen. Tuloksena kadotetut ja tuskaiset ihmiset näkevät uskovien elämän aivan samanlaisena kuin omansa.

Jeesus ilmaisi tämän, kun sanoi opetuslapsilleen: ”Maailma näkee minut yhdellä tavalla, mutta olen ilmaissut itseni teille täydellisesti. Te olette nähneet, että se rauha, jota tarjoan, on jätetty vastaanottamatta. Olen esitellyt teille valtakuntani arvot: kuinka elää, uskoa, vaeltaa ja palvella Isää. Nämä arvot ovat jyrkässä ristiriidassa maailman kanssa. Teidän tulee elää minun valtakuntani arvojen mukaan. Jos Saatanalla ei ole minussa mitään, ei hänellä voi olla mitään teidänkään elämässänne” (ks. Joh.14:27).

Kun Jumala puhuu erottautumisesta maailmasta, Hän ei tarkoita lähtemistä siitä pois. Erottautuminen, jota Hän haluaa, tapahtuu sydämessä. Se heijastuu meidän haluihimme, valintoihimme, elämäntyyliimme. Vanhempien sukupolvien uskovat pitivät tätä esim. juomisesta tupakoimisesta tai juhlimisesta pidättäytymisenä. Ne ovat vain ulkonaisia asioita, mutta Jumala puhuu paljosta muustakin. Hän kysyy: ”Onko sinun sydämesi yhteydessä maailmaan tavalla, joka poistaa minut elämästäsi? Otatko rauhan ja itseisarvon siitä, mitä maailman sanoo sinusta ja vai siitä, miten minä näen sinut?”