EROTTAMINEN by Gary Wilkerson

Ristiinnaulitsemistaan edeltävänä iltana viimeisellä aterialla Jeesus sanoi opetuslapsilleen: “Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää”(Joh.14:19). Se oli aika kiinnostava väite Jeesukselta Hänen tietäessään, etteivät opetuslapset käsittäisi sitä. Yksi heistä kysyikin: "Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille etkä maailmalle?"(Joh.14:22).

Tietenkin Jeesuksella oli mielessään opetus. Hän vastasi: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. … Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö. Ja nyt minä olen sanonut sen teille, ennen kuin se on tapahtunut, että te uskoisitte, kun se tapahtuu. En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään. Mutta että maailma ymmärtäisi minun rakastavan Isää" (Joh.14:23, 27, 29 – 31).

Olen tahallani vähän suoristanut Jeesuksen vastausta tuodakseni esiin asian, jota Hän ajoi takaa läpi koko tämän kohdan. Se asia on erottautuminen. Näissä muutamissa jakeissa Kristus tekee selvän eron oman valtakuntansa ja maailman kesken: ”Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut”(Joh.14:19). ”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niin kuin maailma antaa” (Joh.14:27). ”Maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään”(Joh.14:30).

Miksi Jeesus mainitsi nämä asiat seuraajilleen? Hän piti tärkeänä, että huomaisimme tämän eron. On totta, että Jumala tekee sellaisia jakoja läpi koko Raamatun. Luomisessa Hän erotti valon pimeydestä ja päivän yöstä. Hän erotti Israelin muista kansakunnista. Uudessa Testamentissa Hän käskee seurakuntaansa: ”Lähtekää heidän keskuudestaan ja olkaa erillänne”. Tuomiossa Hän erottaa lampaat vuohista. Läpi koko Sanansa Jumala jatkuvasti vetää rajan, joka sanoo meille hyvin selvästi: ”Tämä on yksi asia ja tämä toinen”.