RUKOUSHUONE

Profeetta Sakarjan mukaan on kolme paikkaa, jotka on tehty rukousta varten: 1) Jumalan huone (kirkko); 2) jokainen koti ja 3) salainen kammio. Herra sanoi Sakarjalle: ” Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle … armon ja rukouksen hengen… Ja maa pitää valittajaisia, kukin sukukunta erikseen: Daavidin huoneen sukukunta erikseen [merkiten seurakuntaa] … Leevin huoneen sukukunta erikseen [perhe ja koti] ja heidän naisensa erikseen [eli yksityiset ihmiset] (Sak.12:10, 12 -13, kursiivit kirjoittajan).

Kun Sakarja puhui tämän, Israelia piiritti vihollinen, jonka tarkoituksena oli tuhota heidät. Silloin pelättiin kovasti vapisten, mutta tilanteen keskelle tuli ihana sana: ”Jumala tulee ja käsittelee nuo pahat voimat, jotka ovat sinua vastaan. Niinpä, ala vakavasti rukoilla pyhäkössä. Ala rukoilla kodissasi ja omassa salaisessa kammiossasi. Pyhä Henki tulee ja Hän varustaa sinut armon ja rukouksen Hengellä, joka auttaa sinua rukoilemaan.”

Näetkö tässä kappaleessa mitään Jumalan sanomaa meille? Hän kertoo seurakunnalleen kaikkina aikoina: ”Terrorin ja pelon aikoina Minä haluan vuodattaa Henkeni teidän päällenne. Mutta voin vuodattaa sen vain rukoilevien ihmisten päälle.”

Kaikki Vanhan Testamentin profeetat kutsuivat Jumalan kansaa yhteiseen rukoukseen. Jeesus itse julisti: "Kirjoitettu on: 'Minun huoneeni pitää kutsuttaman rukoushuoneeksi', mutta te teette siitä ryövärien luolan"(Matt.21:13). On totta, että maailman historiaa ovat muovanneet Kristuksen seurakunnan rukoukset.

Mieti tätä: Pyhä Henki annettiin ensimmäisen kerran Jumalan huoneeseen, Yläsaliin. Siellä opetuslapset ”pysyivät yksimielisesti rukouksessa”(Ap.t.1:14). Meille kerrotaan, että enkeli oli päästänyt Pietarin vankilasta, kun ”oli monta koolla rukoilemassa” (Act 12:12). Yhteinen esirukous oli jatkunut, kunnes Pietari oli päässyt vapaaksi.

Selvästikin Jumala vapauttaa paljon voimaa seurakunnan rukouksen takia. Sen tähden kutsua sellaiseen rukoukseen ei saa aliarvioida. Tiedämme, että seurakunta on kutsuttu voittamaan sieluja, tekemään hyvää, palvelemaan Jumalan kokoontumispaikkana, jossa Jumalan Sanaa saarnattaisiin. Ensin ja ennen kaikkea seurakunnan kuuluu olla rukoushuone. Tämä on sen ensimmäinen kutsumus, koska kaikki muut näkökulmat seurakunnan elämään syntyvät rukouksesta.