JUMALAN IHMEELLINEN ARMON TARJOUS

Näinä päivinä puhutaan paljon maailmamme pelottavasta tilasta. Kansakunta kansakunnan jälkeen on ongelmissa, taloudellisen tuhon partaalla. Silti kaiken pelon ja sekavuuden keskellä Jumala rakastaa ja pelastaa kadotettuja sieluja.
Hänen ihmeellinen pelastustyönsä ei muutu koskaan. Siihen ei myöskään vaikuta taloustilanne. Hänen kutsuva, synnintuntoon johdattava Pyhä Henkensä ei esty Wall Streetin tai nitisevän maailman talouden takia. Jumalan pelastusvoimaa ei ole koskaan rajoittanut vähenevät pankkitilit.
Tosi on, ettei Herramme koskaan muuta lupauksiaan. Ne ovat aina ”niin ja aamen” kaikkina aikoina ja kaikissa olosuhteissa (ks.2 Kor.1:20).  Jumala ei luvannut huolehtia kaikista tarpeistamme paitsi silloin, kun olemme työttömiä. Hän ei luvannut olla Jahve Jireh, Jumala Huolehtijamme, paitsi kun taloudelliset ajat pelottavat.
Herramme lupasi, ettei Hän muutu koskaan! Siihen kuuluu lupaus kadotettujen pelastamisesta. Kun Jumala käski meitä menemään kaikkeen maailmaan voittamaan kadotetut, Hän ei lisännyt mitään poikkeussääntöä. Hän ei sanonut: Saarnatkaa minun Poikani Jeesuksen Kristuksen evankeliumia kaikille kansoille, paitsi kovina aikoina”. Hän ei koskaan sanonut: ”Uskokaa monen pelastumiseen, paitsi silloin kun maailma järkkyy kovasti”.
Kiitos Jumalalle, ettei Hän koskaan sanonut maailman olevan liian paha, liian kovasydäminen, liian antautunut himoihin, niin ettei Hänen Hyvä Uutisensa voisi saavuttaa. Herra ei ole koskaan minään historian aikana rajoittanut hellää laupeuttaan eikä koskaan tee niin. Juuri nyt Amerikka ja koko muu maailma voisi säästyä tuomiolta, jos ihmiset katuisivat todella. Tietenkin sellainen parannuksen tekeminen vaatisi suurta nöyrtymistä ja kääntymistä joukoittain Herran luo. Jumalamme ei koskaan ole peruuttanut ihmeellistä armon tarjoustaan.