POLULLA PYHYYTEEN

Paavali vakuuttaa, että olemme oikeassa suhteessa Jumalaan Kristuksen kautta: ”Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut; emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet” (Room.5:10 - 11). 
Vaikka meidän sydämemme tuomitsee meidät, Johannes sanoo meille: ”Jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas”(1 Joh.2:1). Annan sinulle esimerkin Jeesuksen omasta elämästä tässä asiassa.
Päivää ennen ristiinnaulitsemistaan Kristus pesi opetuslastensa jalat. Hän sanoi näille hyvin epätäydellisille miehille: "Joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta, kuin että jalat pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas; ja te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki"(Joh.13:10). Ihmettelet varmaan: ”Miten Jeesus saattoi sanoa näistä opetuslapsistaan, että he olivat puhtaat?” Kuka tahansa satunnainen läsnäolija olisi ihmetellyt Jeesuksen väitettä. Nuo yksitoista, joista Hän puhui, olivat jo osoittautuneet ylpeiksi, epäuskoiksi, itsekkäiksi. He olivat kunnianhimoisia, tasapainottomia ja loukkaantuvia.  Kristus lausui tämän heistä, koska Hän itse oli valinnut heidät. Hän oli pannut heidät pyhyyden polulle.  Kaikki tapahtui armosta!
Jeesus myös tiesi, mitä opetuslasten sydämessä oli huolimatta heidän epätäydellisyydestään. Pikemminkin Hän näki eteenpäin murtumisen ja katumuksen aikaan, johon he olivat joutumassa.
Jos pyytäisin sinua listaamaan kaikki synnit, jotka nämä opetuslapset olivat tehneet, uskon, että sekä sinä että minä olisimme syyllistyneet samoihin synteihin jossakin oman elämämme vaiheessa. Kuitenkin Jeesuksen vastaus meille on: ”Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta”(Room.5:1).