RUNSAS TOIVO

”Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta”(Room.15:13, kirjoittajan kursivoima).
Paavalin mukaan toivon teemaan tarvitaan aina Pyhän Hengen työtä. Miten me sitten saamme runsaan toivon, jota Paavali kehottaa rukoilemaan? Kuinka me iloitsemme toivossa? Kuinka me voimme saada täyden varmuuden siitä? Toivon siemen istutettiin pelastuksessa, tietenkin, mutta meidän tulee myös kasvaa toivossa vaeltaessamme Jeesuksen kanssa.
Kirje hebrealaisille kertoo meille, että meillä on toivo, joka ”on ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti” (Hebr.6:19). Lyhyesti sanottuna polku toivoon alkaa tullessamme varmuuteen siitä, että meillä on asiat kunnossa Jumalan kanssa.  Puhumme varmuudesta, että meillä on rauha Jumalan kanssa.  Paavali vielä vahvistaa tätä varmuutta julistaen: ”Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta”(Room.5:1).
Eräässä kuuluisassa vanhassa kirkkolaulussa, laulun kirjoittaja, Edward Mote sanoo: ”Minun toivoni ei perustu sen vähemmälle kuin Jeesuksen verelle ja vanhurskaudelle”. Tosiaan, se on rauhaa. Uskoa Jumalan lupaukseen, että uskon kautta Jeesuksen vuotaneeseen vereen Jumala lukee meille vanhurskauden. Hän tekee niin, vaikka en ole täydellinen. Hänen vanhurskautensa ei perustu mihinkään minun pahuuteeni tai hyvyyteeni, vaan yksin uskoon.
Itse asiassa et voi saada rauhaa, ennen kuin lakkaat epäröimästä Kristuksen hyväksymistä. Hän hyväksyy sinut, ei sen tähden, mitä lihasi tai mitä paholainen syyttää sinun olevan. Se perustuu ainoastaan ja vain siihen, mitä Jumala näkee, kun olet Kristuksessa.