ELÄMÄ ILMAN PELKOA

Jumala näyttää meille, kuinka voimme elää ilman pelkoa.”Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon…”(1 Joh.4:18). Lyhyesti sanoen: jos elämme pelossa, emme tunne täydellistä rakkautta. Johannes ei sano: ”Jumalan täydellinen rakastaminen karkottaa kaiken pelon”. Hän ei puhu myöskään uskovien horjumattomasta tai kypsästä rakkaudesta, niin kuin jotkut tämän kohdan tulkitsevat. Todellisten uskovien täydellinen rakkaus ei ala siitä.

Tietysti me rakastamme Jumalaa; ei sitä sovi epäillä. Mitä Johannes sanoo täydellisestä rakkaudesta aiemmin samassa luvussa: ”Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä” (1 Joh.4:12, kursiivi kirjoittajan)? Johanneksen mukaan täydellisen rakkauden ensimmäinen edellytys on, että me rakastamme veljiämme ja sisariamme Kristuksessa.

Uskova voi väittää rakastavansa Jumalaa, tekevänsä hänen tahtonsa ja toimivansa uskollisesti Jumalan valtakunnan työssä. Sellainen henkilö voi olla ylistysryhmässä ja jopa raamatun opettajana. Jos hän kuitenkin kantaa kaunaa ja puhuu toista vastaan, jos hän hyljeksii ketä tahansa Kristuksen ruumiin jäsentä, hän vaeltaa pimeydessä ja hänessä on kuoleman henki. Tämän henkilön elämässä kaikki, jopa hänen hyvät työnsä, on poissa paikaltaan. Mieti, mitä Johannes sanoo hänestä: ”Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljeänsä, se on yhä vielä pimeydessä”(1 Joh.2:9).

Jos olet kiinnostunut elämästä ilman pelkoa, saat Johannekselta hyvän neuvon. Täydellinen rakkaus karkottaa kaiken pelon ja meidän tuleekin ottaa tämä ensimmäinen askel: ”Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. (1 Joh.4:11). Niin, meidän tulee ensin käsitellä ongelmamme suhteessa toisiin Kristuksen ruumiin jäseniin.

Johanneksen mukaan meitä on käsketty rakastamaan toisia, niin kuin Kristus rakasti meitä. Silloin rakkaus tulee täydelliseksi meissä. Mitä tällainen rakkaus merkitsee? Se on enemmän kuin anteeksi antamista, paljon enemmän. Se tarkoittaa, että meidän on annettava anteeksi meihin kohdistuneet loukkaukset ja tarjottava toveruuttamme. Meidän tulee arvostaa niitä, jotka ovat tehneet syntiä meitä vastaan yhtä paljon kuin arvostamme muita Kristuksen ruumiin jäseniä. Kun annamme Jumalan rakkauden asua meissä ja viedä meidät täydellisyyteen, lähtevät kaikki pelot tiehensä.