OLE VALMIS

Matteuksen evankeliumin 24. luvussa Jeesus käyttää vertausta opettaakseen meitä olemaan valmiita hänen paluuseensa: ”Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän! Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi" (Matt. 24: 44- 47).

"Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: "Minun herrani viipyy" ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys" (Matt. 24:48 -51).

Huomaa, että Jeesuksen puhuu tässä palvelijoista tarkoittaen uskovia. Yhtä palvelijaa sanotaan uskolliseksi ja toista pahaksi. Mikä tekee jälkimmäisen pahaksi Jumalan silmissä? Jeesuksen mukaan, se on jotain, mitä hän "sanoo sydämessään" (24:48). Tällainen palvelija ei ilmaise ajatustaan ääneen eikä saarnaa siitä. Hän vain ajattelee sen. Hän on myynyt sydämensä demoniselle valheelle. "Herran tulo viipyy." Huomaa, ettei hän sano: ”Herra ei ole tulossa", vaan "hän viipyy". Toisin sanoen hän ajattelee: "Jeesus ei tule yllättäen tai odottamatta. Hän ei tule minun elinaikanani."

Tämä "paha palvelija" on selvästi jonkinlainen uskova, kenties jopa joku julistustehtävässä oleva. Hänet oli määrätty "valvomaan” ja ”olemaan valmiina", sillä "sinä hetkenä jona ette luule, Ihmisen Poika tulee" Tämä mies huojentaa omaatuntoaan hyväksymällä Saatanan valheen.

Jeesus näyttää meille tällaisen ajattelun hedelmän. Jos palvelija on vakuuttunut siitä, että Herra viivyttää tulemistaan, silloin hän ei näe mitään syytä elää oikein. Hänen ei ole pakko tehdä rauhaa kanssauskoviensa kanssa. Hän ei näe tarvetta säilyttää yhteyttä kotona, työssä tai seurakunnassa. Hän voi helposti lyödä kanssaihmisiään, syyttää heitä, kantaa kaunaa ja tuhota heidän mainettaan. Pietarin mukaan tällainen palvelija ”vaeltaa omien himojensa mukaan”. Hän haluaa elää kahdessa maailmassa, ottaa osaa pahaan elämään uskoen olevansa turvassa vanhurskaalta tuomiolta.