HÄNEN YLÖSNOUSEMUKSENSA VOIMA

“Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista”(Fil.3:10 -11).

Luulen yllättäväni sinut seuraavilla sanoillani. Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksessa on kyse voimasta. Kun sanon tämän, en tarkoita vain jumalallista voimaa, joka nosti Jeesuksen kuolleista. Tietenkin se voima on vallan ihmeellistä ja saattoi tulla ainoastaan Jumalalta.

Kristuksen ylösnousemus puhuu toisenlaisesta voimasta yliluonnollisen tapahtuman lisäksi. Tämäkään voima ei voinut tulla muualta kuin Jumalalta. Puhun voimasta, joka saattaa meidät viettämään pyhää elämää vapaana synnin vallasta, pääsemään kaikkien inhimillisten tapojen sekä himojen kahleista ja vaeltamaan vanhurskaudessa, joka tulee yksin Jumalalta, uskon kautta. Tämän voiman saamiseksi on tunnettava Kristus hänen ylösnousemusvoimassaan.

Apostoli Paavali näki ylösnousemuksessa jotain uskomatonta. Kun se valtasi hänet ilolla, se myös vastasi hänen elinikäiseen rukoukseensa, että voisi olla pyhä. Lyhyesti, Paavali näki, että Jeesus tuli maan päälle ihmisenä, jonka yllä lepäsi taivaan voima. Kristus oli näyttänyt jumalallisen voimansa ollessaan maan päällä: hän paransi sairaita, päästi kahleissa olleet vapaiksi, herätti kuolleita, antoi iankaikkisen elämän. Jeesus oli itse herätetty kuolleista ja hänen ylösnousemustansa seurasi jumalallinen julistus: ”Pyhyyden hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa - Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme” (Room.1:4).