ELÄMÄN VIRTA

Profeetta Hesekiel sai uskomattoman näyn. Raamattu sanoo, että Jumalan käsi kantoi hänet hyvin korkean vuoren huipulle, jossa hänelle ilmestyi mies, ”näöltänsä vasken kaltainen” (Hes.40:3).

Tietenkin mies oli itse Kristus. Hän saattoi Hesekielin Jumalan temppelin ovelle ja antoi hänelle ihmeellisen näyn Jumalan kansan tulevaisuudesta. Se ilmaisee, mitä Jeesuksen ruumiista tulee lopun aikojen käydessä lähemmäksi. ”Sitten hän vei minut takaisin temppelin ovelle. Ja katso, vettä kumpusi temppelin kynnyksen alta itään päin…” (Hes.47:1).

Raamatun kuvat vedestä edustavat melkein aina Pyhää Henkeä. Tämä näky kuvaa selvästi Pyhän Hengen vuolasta vuodattamista viimeisinä päivinä. Näky oli niin yli ymmärryksen käyvä, ettei Hesekiel käsittänyt sitä. Hän ei pystynyt edes selittämään sen merkitystä. Hän ainoastaan raportoi sitä. Ennen kuin näky päättyi, Herra pysähtyi ja kysyi Hesekieliltä: ”Oletko nähnyt, ihmislapsi?” Jumala kysyi: ”Ymmärrätkö näkemäsi näyn valtavuuden? Näetkö, mistä kuohuvat vedet puhuvat? Tiedän, että tämä näky on hirveä ja mieltä raastava, mutta en halua sinun jäävän huomaamatta sen todellista merkitystä. Vedet merkitsevät sitä, miten kaikki lopussa päättyy.”

Profeetta Jesaja näki välähdyksen samasta virrasta, joka oli Hesekielin näyssä. Tosin Jesajalle näytettiin enemmän. Jesajan kirjoitusten mukaan Jumalan kansalla on oleva erityinen suoja kaikkia Saatanan hyökkäyksiä vastaan: ”Sillä voimallinen on meillä siellä Herra, siellä on joet, on virrat, leveät rannasta toiseen, joita ei kulje soutualus, joiden poikki ei pääse uljas laiva”(Jes.33:21).

Jesaja puhuu tässä kaleerisotalaivoista. Hän kuvaa vihollista, paholaista, kuinka hän yrittää ruveta hyökkäämään kaikkia virrassa uivia vastaan. Siinä kuvataan täydellistä sekasortoa.

Jumala tekee meille näissä jakeissa selväksi, että hänen elävä virtansa on Saatanan vallan ulkopuolella. Niin kuin psalminkohta todistaa: ”Joutukoot häpeään ja pilkkaan, jotka minun henkeäni väijyvät; peräytykööt, punastukoot, jotka minulle pahaa aikovat... Herran enkeli syösköön heidät maahan… ja ajakoon heitä takaa (Ps.35:4 -6).