HEDELMÄN KANTAMINEN

Yksi Raamatunkohta on vaikuttanut minuun erityisen syvästi. Jeesus sanoi: ”Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat”(Joh 15:2, 6).

Olen lukenut uudestaan ja uudestaan nuo Kristuksen voimalliset sanat enkä voi paeta niiden synnintuntoa vaikuttavaa voimaa. Pyhä Henki on vakuuttanut minut näiden sanojen ymmärtämisen tärkeydestä: ” Minun Isäni on viinitarhuri… Jokaisen oksan, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois.”
Uskovan hedelmän kantamisasia ei ole Jumalan mielestä valinnainen. Hän tarkkailee viinipuutaan ja kaikkia oksastamiaan oksia suurella mustasukkaisuudella ja huolella. Hän odottaa kärsivällisesti oksien kantavan hedelmää. Hän seisoo vierellä oksasakset kädessään, seuraten rakastavasti, onko näkyvissä minkäänlaista huonoa kohtaa, virhettä tai tautia, joka voisi estää kasvun. Jumala odottaa hedelmää joka oksasta. Ilman hedelmää on mahdotonta tuottaa kunniaa hänelle ja kirkastaa häntä, olla Kristuksen todellinen opetuslapsi. Jeesus sanoi: ”Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni”(Joh.15:8).

Hedelmän kantaminen on tärkeätä Jumalan miellyttämistä, Kristuksen tehtävän täyttämistä ja rukouksiemme ja pyyntöjemme vastaamista silmällä pitäen. Jeesus sanoi: ”Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi”(Joh 15:16).

Itse asiassa hedelmän kantaminen on pikemminkin sitä, mitä meistä tulee, kuin, mitä teemme. Kannan hedelmää, kun mikään ei estä Kristuksen elämän virran tulemista minuun. Sitä Jeesus tarkoitti sanoessaan: ”Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut”(Joh 15:3). Hän sanoo: ”Koska uskoitte minun sanani, vavisten kuulitte sitä ja annoitte sen näyttää kaikki salatut asiat, tuoda valon jokaiseen pimeään nurkkaan, Jumalan sanan puhdistaa teidät. Silloin kaikki esteet häviävät.