OTRZYMUJĄC BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KRZYŻA

Bóg bardzo lubi wykorzystywać nieudaczników – mężczyzn i kobiety, którzy myślą, że nie potrafią prawie nic zrobić dobrze. Pewna kobieta napisała do mnie niedawno tak: „Moje małżeństwo się rozpada. Wydaje mi się, że wszystko robię źle w sprawie wychowania moich dzieci. Mam takie odczucie, że nic nie jestem warta dla nikogo. Nie byłam bardzo dobrą żoną, matką ani chrześcijanką. Chyba jestem największym nieudacznikiem na świecie.”

Ona jest właśnie taką osobą, jakich szuka Pan – ludzi, którzy wiedzą, że jeżeli przez nich stanie się cokolwiek dobrego, to musi to być od Boga. Ci wszyscy gorąco głowi chrześcijanie, którzy chlubią się swoimi wielkimi zdolnościami, nigdy nie robią na Bogu żadnego wrażenia. Bóg spoglądał na chytrego, marnego, słabego człowieka o imieniu Jakub i powiedział: „Nie bój się robaczku Jakubie, ... Ja cię wspomogę ... Oto zrobiłem z ciebie ostre brony, nowe, z zębami w dwóch rzędach, abyś młócił ... będziesz się radował w Panu” (Izajasz 41:14-16).

Ludzie często wykorzystują Boga, żeby zdobyć fortunę, sławę, zaszczyty i szacunek. Talent, osobowość i spryt są wykorzystywane do tego, żeby głosić królestwo Boże, ale na Nim to nie robi wrażenia. Jego siła jest udoskonalana w naszej słabości, naszej niezdolności do posłuszeństwa Jego przykazaniom w naszej własnej sile.

Bóg nas wzywa do świętości i oddzielenia. Mówi nam, że możemy być wolni od więzów grzechu. Jego Słowo zwraca się do nas z niektórymi niemożliwymi wyzwaniami: „Dajcie odpór diabłu. Chodźcie w Duchu. Wyjdźcie spośród nich. Miłujcie waszych wrogów. Zostawcie za sobą wszystkie wasze obawy. Odrzućcie wasze grzeszne pragnienia. Niech grzech nie panuje nad wami.”

Kiedy pomyślisz szczerze o tym jak mało możesz zrobić sam, aby wykonać te wyzwania, to zdajesz sobie sprawę jak słaby jesteś. Twoje serce zaczyna wołać, „Panie, jak możemy wykonać tak wielkie święte rzeczy?” Wtedy nasz Pan przejmuje kontrolę! Przychodzi z takim pocieszającym poselstwem: „Odłóż swoją broń. Przestań próbować bycia samowystarczalnym i mocnym. Ja jestem twoją bronią i twoją siłą. Pozwól Mi dokonać tego, czego ty nigdy nie będziesz mógł sam. Ja ci dam Moją sprawiedliwość, Moją świętość, Moje odpocznienie, Moją siłę. Ty nie możesz sam siebie zbawić, ani podobać się Mnie w żaden inny sposób, jak poprzez przyjęcie błogosławieństw krzyża przez wiarę. Pozwól Mi pokierować twoim wzrostem i świętością.”