KRISTUKSEN HERRUUS

Ne, jotka antautuvat Kristuksen herruuteen, saavat lisää voimaa ja hänen tuntemistaan. He kirjaimellisesti saavat uuden mielen ja fyysisen voiman.

”Sen tähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä, vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta, ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla”(Kol.1:9 -11).

Jumala pitää hänen herruuteensa antautuvat moitteettomina Kristuksen tulemuksen päivään asti. Jos luotamme Jeesukseen, pidämme hänen käskynsä emmekä nojaa omaan ymmärrykseemme, meiltä ei koskaan puutu mitään. Hän varaa meille kaiken, mitä tarvitsemme ollaksemme hänelle mieleen. Herra itse varjelee ja pitää meidät nuhteettomina aivan loppuun asti!

”Että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa, sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu, niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa, teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen”(1Kor.1:5 -9).

Meidän tulee uskoa elämämme Jeesuksen hoitoon Silloin hän ottaa vastuun suojella ja varjella meitä: ”Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teidät pahasta”(2 Tess. 3:3). Hän sanoo: ”Sen tähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät, sielunsa uskolliselle Luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on”(1 Piet. 4:19).