VAELTAKAA HENGESSÄ by Gary Wilkerson

Useimmat meistä tunnustaisivat, ettei ole kovin usein kokenut Jumalan armoa omassa itsessämme. Siksi kallistumme epäilemään, ettei hänen läsnäolonsa ole meissä. Paavali puhuu tästä ongelmasta kirjoittaessaan galatalaisille: ”Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä”(Gal.5:16).

Kuulostaa kyllä helpolta, mutta meillä on silti taipumus ottaa Paavali hoitava sana kovana käskynä. jota pitää totella. Niinpä kiristämme hampaitamme ja sanomme: ”Tänään vaellan Hengessä.” Sitten kun kompastumme, ajattelemme, ettemme ”ole hengellisiä” ja yritämme kovempaa. Yhtäkkiä löydämme itsemme taas lain alta, koska olemme kääntyneet oman lihallisen taidon puoleen sen sijaan, että olisimme uskoneet jo olevamme Hengessä.

Paavali sanoo: ”Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla”(Gal.5:18). Toisin sanoen, Jumalan Henki on sinussa, sallien sinun joka hetki olla osallinen hänen voimaa antavasta armostaan. Kun Paavali sanoo: ”Vaeltakaa Hengessä”, hän tarkoittaa: ”Vaeltakaa armon eikä lain alla.”

Sitten Paavali näyttää meille Hengessä vaeltamisen tuloksen: ”Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki”(Gal.5:22- 23). Huomaa: Nämä asiat eivät tapahdu siksi, että teemme jotakin. Ne ovat Jumalan vanhurskauden hedelmä, jonka hän laittaa meihin. Se on siis hänen työnsä tulos meissä.

Et koe olevasi kovin rakastava, mutta rakkaus on sinussa, koska Jumala laittoi sen sinuun. Et ehkä koe iloa ja rauhaa, mutta Jumala on istuttanut kummatkin näistä syvälle sinuun. Hänen Henkensä tekee työtä sinussa joka hetki, joka päivä, itselleen kiitokseksi ja sinulle syväksi siunaukseksi.

Paavali antaa Raamatun ihmeellisimmässä kohdassa Jumalan vastauksen ihmisen tilaan: ” Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! … Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista”(Room. 7:25, 8:1-2).