KÄYKÄÄMME USKALLUKSELLA

Hebrealaiskirjeen 10. luku sisältää uskomattoman lupauksen. Se sanoo, että Jumalan ovi on aina auki meitä varten. Se antaa meille täyden pääsyn Isän tykö:

”Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta, ja koska meillä on ’suuri pappi, Jumalan huoneen haltija’, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä”(Hebr.10:19- 22).

Muutama jae myöhemmin meitä varoitetaan Herran päivän nopeasta lähestymisestä: ”Älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän”(Hebr.10:25). Jumala sanoo: ”Nytkin, kun Kristuksen paluun aika tulee lähemmäksi, sinun pitää etsiä minun kasvojani. On aika mennä salaiseen kammioosi ja päästä tuntemaan minut.”

Uskon, että näemme jo merkkejä siitä, että olemme lähellä oman talousjärjestelmämme tuhoutumista. Väkivalta ja moraalittomuus lisääntyvät, ja yhteiskuntamme hakee vain nautintoja. Väärät profeetat, ”valkeuden enkelit” ovat pettäneet monet demonisilla opeillaan. Milloin hyvänsä voimme odottaa ahdistuksen ajan alkavan. Se panee ihmisten sydämet pakahtumaan pelosta. Ennen kuin tämä tapahtuu, Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo:

”Älkää antako totuuden lipua käsistänne! Valvokaa ja olkaa valmiina. Teillä on avoin ovi Jumalan pyhään läsnäoloon. Käykää siis Hänen luokseen täynnä uskon varmuutta, saattaen pyyntönne hänen tietoonsa. Kristuksen veri on jo tehnyt tien valmiiksi teitä varten. Mikään ei enää ole teidän ja Isän välissä. Teillä on joka aika oikeus käydä sisälle kaikkein pyhimpään, saadaksenne avun, jota tarvitsette.”