JUMALAN SUUNNITELMA MEIDÄN ELÄMÄÄMME

Jumalan suunnitelma meidän elämäämme on aina ollut hyvin yksinkertainen. Hän on sanonut: ”Sinun ei tarvitse pelätä mitään voimaa, joka tulee sinua vastaan. Minä toimin puolustajanasi koko ajan. Jos vain luotat minun antamiini lupauksiin, heittäytyen minun huolenpitooni uskossa, minä olen sinun kaikkivaltias Jumalasi. Minä voitan kaikki sinun vihollisesi ja suistan heidät maahan sinun eteesi. Sinusta tulee voittaja, se on enemmän kuin valloittaja, joka elää kaikki päivänsä rauhassa ilman pelkoa.”

Kysyn sinulta: elätkö päiväsi pelotta, rauhallisin sydämin ja mielin? Monet meistä eivät elä sillä tavoin edes murto-osaa ajastamme. Me käymme sisään ja ulos rauhamme hetkinä, mutta emme pääse oikeasti Jumalan lepoon.
Jos olet huolissasi, hämmentynyt, paineiden alla helmasyntiesi tähden, sinun pitää käsittää, ettei Jumala ole sinulle vihainen! Hän ei halua kurittaa tai tuomita sinua. Päinvastoin, hän ikävöi vuodattaa sinuun kaikkivoivan voimansa.

Jumala sanoo itse asiassa saman asian kaikissa liitoissaan: ”Liittoa, jonka minä tein teidän kanssanne, älkää unhottako. Älkääkä peljätkö muita jumalia, vaan peljätkää ainoastaan Herraa, teidän Jumalaanne, niin hän pelastaa teidät kaikkien vihollistenne käsistä" (2 Kun.17:38 -39).

Vanhassa Testamentissa nuo viholliset olivat pakanakansoja: filistealaisia, mooabilaisia, heettiläisiä, jebusilaisia, kanaanilaisia. Kaikki nämä pahat voimat yrittivät tuhota Jumalan kansan ja viedä heidät takaisin orjuuteen.

Tänä päivänä meidän vihollisemme ovat hengellisessä maailmassa: demonisia voimia, lihan himoja, pahoja haluja, ja Uudessa Testamentissa Jumala toistaa pyyntönsä omalle kansalleen: ”Olen oleva teidän Jumalanne ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Itse asiassa te olette lapsiani tästä alkaen aina iankaikkisuuteen asti. Muistakaa sen tähden liittoa, jonka tein teidän kanssanne. Teidän ei tule pelätä ketään ihmistä tai mitään muuta voimaa kuin minua. Minä vapautan teidät kaikkien vihollistenne käsistä, mukaan lukien demonien häirinnästä, teissä kiinni riippuvista himoista, hallitsevista tavoista, kaikista helmasynneistä”(ks. Hebr.8:10).