LUOVUTETTU KUOLEMAAN

Helluntaipäivänä apostoli Pietari julisti Jerusalemin kansalle: ”Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat: Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niin kuin te itse tiedätte, hänet, joka teille luovutettiin, Jumalan ennalta määrätyn päätöksen ja edeltä tietämyksen mukaan, te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte”(Ap.t.2:22- 23).

Mitä Pietari tarkoitti sanoessaan näin? Eräs kreikankielinen sanakirja kääntää jakeen: ”Jeesus luovutettiin vihollisille, annettiin kuolemaan Jumalan etukäteen tekemän suunnitelman mukaan”.

Minkälainen tämä etukäteen tehty suunnitelma oli? Miksi Jumala antoi oman rakkaan Poikansa kuolemaan? Pietari antaa meille vastauksen seuraavassa jakeessa: ”Niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää”(Ap.t.2:24).

Jumala tiesi, että Jeesusta oli mahdotonta pitää pysyvästi kuoleman kourissa. Niinpä hän ei joutunut riskeeraamaan mitään antaessaan Poikansa kuolemaan, koska hän tiesi, että Jeesus tulisi haudasta voittaen kuoleman kunniakkaasti, Pyhän Hengen elämää antavan voiman nostamana.

On tärkeätä, että ymmärrämme ajan, jossa Pietari puhui nämä sanat. Golgatalle asti kuolema oli ollut ihmiskunnan pelätyin asia. Se kuului edelleenkin paholaisen valtapiiriin, hänen hallintaansa ja herruuteensa ja oli siksi pelättävä vihollinen.

Jumala tiesi, että kuoleman valta oli voitettava, ja siksi hän antoi Poikansa kuolemaan.

”Että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen” (Hebr.2:14). Jumala halusi poistaa kuoleman pistimen, murtaa Saatanan vallan kuolemaan kerta kaikkiaan. Siksi hän antoi Jeesuksen mennä kuolemaan nielemään sen kokonaan.